Unieke bestelservice voor milieu-, sociale en duurzaamheidsverslagen van start

Met ingang van heden is een unieke internetservice van start gegaan op het gebied van niet-financiële verslagen. De website www.milieujaarverslag.com is door Van der Molen Environmental Internet Services uit Woudenberg uitgebreid met een bestelservice waarin bezoekers eenvoudig milieu-, sociale- en duurzaamheidsverslagen van Nederlandse en Vlaamse bedrijven kunnen bestellen.

Waarom deze nieuwe service?

Op de website waren reeds de online versies van milieujaarverslagen te bekijken of te downloaden. Bedrijven blijken uit onderzoeken van onder meer DHV en KPMG steeds vaker over te gaan naar het publiceren van een milieu-, sociaal- of zelfs een geìntergreerd duurzaamheidsjaarverslag. In de praktijk blijkt echter ook dat het vaak keurig stuk drukwerk maar weinig opgevraagd wordt. Het Ministerie van VROM heeft rond de verplichte milieuverslaggeving voor zo´n 250 bedrijven ook geen publiciteitscampagne richting de burger gevoerd om deze op het bestaan van milieuverslagen te wijzen. Er is geen sprake van een alom bekend fenomeen.

De website Milieujaarverslag.com mag zich inmiddels sinds haar oprichting in 1999 verheugen in een flink aantal bezoekers en bekendheid. Door de uitbreiding van deze website met
een bestelservice, zal de belangstelling voor dergelijke verslagen sterk kunnen toenemen. Hiermee draagt het bij aan de doelstelling van dergelijke verslagen voor bedrijven: het bieden van transparantie en het bijdragen aan de dialoog met de stakeholders.

Wat biedt de nieuwe service voor geïnteresseerden in verslagen?

Op www.milieujaarverslag.com kan een bezoeker op basis van diverse selectievoorwaarden als verslagjaar, soort verslag, bedrijfssector en alfabet een overzicht van beschikbare verslagen verkrijgen. Ook kan overzicht verkregen worden van “siteverslagen” van bedrijven die zijn gevestigd in de provincie waarin de bezoeker woonachtig is. Na selectie en bestelling komen de verslagen binnen korte periode bij de aanvrager in de bus.

Wat voordelen biedt de nieuwe service voor bedrijven?

Bedrijven kunnen door deelname aan de site hun verslagen toegankelijker maken voor het publiek en andere stakeholders. Tevens besparen de bedrijven in handlingkosten doordat alles digitaal wordt afgehandeld. Ook kunnen de bedrijven inzicht verkrijgen in de herkomst en type aanvragers van hun verslagen met diverse statistiekopties. Natuurlijk geeft de reeds bestaande optie op de site om een online versie van het verslag ook diverse voordelen.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich op de website online aanmelden.

Profiel Van der Molen Environmental Internet Services

Van der Molen Environmental Internet Services is een internetonderneming met als doelstelling het door middel van internet beschikbaar stellen en uitwisselen van informatie op het gebied van milieu en duurzaamheid ten behoeve van een duurzamere wereld. De onderneming is initiatiefnemer en beheerder van succesvolle websites als:

* De portal voor duurzaam, etisch en groen beleggen: www.duurzaam-beleggen.nl
* De online boekenwinkel voor milieu-, natuur- en duurzaamheidsboeken: www.milieuboeken.nl
* De internationale en nationale site voor milieu- en duurzaamheidsverslaggeving: www.enviroreporting.com. Via deze website zal binnenkort ook een internationale bestelservice voor verslagen ter beschikking worden gesteld. Zeker voor multinationals een interessante optie om wereldwijd de stakeholders te bereiken.
* De reeds genoemde website www.milieujaarverslag.com: het online loket voor milieu-, sociale en duurzaamheidsverslagen van Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

De websites trekken dagelijks honderden bezoekers. Van der Molen Environmental Internet Services is er als één van de weinigen in geslaagd, geheel zonder overheidssubsidies of andere steun, succesvolle formules te vinden waarmee websites zelfstandig inkomsten genereren en de continuiteit gewaarborgd is.

Voor meer informatie:

Folkert van der Molen,
Van der Molen Environmental Internet Services
John F. Kennedylaan 74
3931 XL Woudenberg
Telefoon: 06-54245189
Telefax: 033-463 57 14
e-mail: vandermolen-eis@planet.nl
internet: www.vandermolen-eis.nl

Share Button