ETHIBEL start nauwe samenwerking met bekend Japans bureau door duurzaam beleggen

Bron
Ethibel

Ethibel, samen met zusterbedrijf Stock at Stake, gaat een nauwe samenwerking aan met Good Bankers, een belangrijke speler op de Japanse markt van duurzaam beleggen. Beide groepen zullen gezamenlijk duurzaamheidsonderzoek uitvoeren en bedrijfsprofielen opstellen die beantwoorden aan de vragen van potentiële klanten in Europa en de Zuid-Oost-Aziatische regio. In het kader van deze samenwerking zullen beide partijen onderzoekers uitwisselen. Deze maand al mag het Ethibelteam een collega van Good Bankers verwelkomen in haar kantoren te Brussel.

Stock at Stake heeft al twee jaar ervaring met het duurzaamheidsonderzoek van Japanse bedrijven, zowel voor het Ethibel investeringsregister als voor de SiRi Groep, een internationale coalitie van onderzoeksbureaus inzake duurzaam beleggen. Good Bankers van haar kant werkte al eerder op ad-hoc basis samen met de Ethibelgroep. Met deze nauwere samenwerking hopen beide groepen om hun waardevolle uitwisseling nog beter te valoriseren. Stock at Stake is ervan overtuigd dat deze samenwerking een bijkomende waarde zal geven aan haar ‘best-of-class’ duurzaamheidsselectie en -onderzoek, en dat het de marketing van haar duurzaamheidsprofielen van Zuid-Oost-Aziatische bedrijven in Europa en Azië zal vergemakkelijken.

Good Bankers is in Japan een pionier wat betreft de screening van bedrijven voor duurzame beleggingsfondsen. Het bedrijf leverde het onderzoek voor het eerste Japanse ‘eco-fonds’. Vorig jaar ging Good Bankers van start met de screening van bedrijven op basis van sociale criteria en binnenkort strekt het haar onderzoek uit over nog meer criteria van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee beantwoordt de organisatie aan een brede vraag en een groeiende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen in Japan. De interesse van Japanse bedrijven om te investeren in buitenlandse aandelen en obligaties neemt eveneens toe.

Mevrouw Mizue Tsukushi, de stichtende voorzitster van Good Bankers, kan steunen op een breed netwerk in zowel de overheid, de academische sector als de bedrijfswereld. Ze is tevens actief in ASrIA, een Aziatisch forum voor duurzaam beleggen dat vorig jaar werd opgericht in Hong Kong, en waarvan ook Ethibel en Stock at Stake stichtende leden zijn.

Share Button