Groene Spaaradviseurs: "Onderzoek consumentenbond houtfondsen juni 2002 rammelt aan alle kanten"

De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar een aantal houtfondsen waarin particuliere en zakelijke beleggers kunnen investeren. De conclusie van de consumentenbond was en is: niet doen. Het belangrijkste motief voor deze conclusie is dat de houtfondsen niet, zoals bijvoorbeeld beleggingsfondsen, onder wettelijk toezicht staan en de houtfondsen daarom kunnen doen met de investeringen wat ze willen.

Ons commentaar hierop is de volgende: De solide houtfondsen ( o.a. GoodWood, More Trees Consultancy, Wood Care, Polish Robinia Foundation en anderen) hebben het toezicht op hun houtfondsen goed geregeld. Veelal is er een aparte Stichting in het leven geroepen die toezicht houdt, verslag uitbrengt aan de beleggers en bosbouwspecialisten inschakelt. Dit gaat veel verder dan het wettelijk toezicht op bijvoorbeeld aandelenfondsen.
Verder wil wettelijk toezicht weinig zeggen. Een fonds dat onder wettelijk toezicht staat, kan nog steeds failliet gaan en de beleggers hebben dan het nakijken. Ook is wettelijk toezicht geen enkele garantie voor de winstgevendheid van een product, bedrijf of aandeel. Als we naar de waarde van aandelen kijken, zijn er aandelen bij die de afgelopen 2 jaar 80 % in waarde zijn gedaald.

De sterke punten van hardhoutbeleggingen:
* milieuvriendelijke en duurzame belegging
* duurzame werkgelegenheid
* tegengaan broeikaseffect en ontbossing
* de vraag naar hout zal toenemen naarmate de wereldbevolking blijft groeien
* verwacht rendement rond de 10 % per jaar
* stabiele belegging
* veel zekerheden bij goede aanbieders, verzekering, terugkoopgarantie,
onderhoudsfonds, stichting, toezicht
participaties zijn tussentijds verhandelbaar ( o.a. via de Groene Spaaradviseurs)

De aanbieders waarmee de Groene Spaaradviseurs zaken doen komen uit het onderzoek als beste naar voren. Wij zijn echter van mening dat de kwaliteit van het onderzoek van de consumentenbond te wensen overlaat en dat er te weinig deskundigen voor dit onderzoek zijn ingeschakeld. Verder is het bijzonder jammer dat de consumentenbond zich niet heeft uitgesproken over de te verwachten rendementen. De verschillen tussen de te verwachten rendementen zijn namelijk zo groot dat hier een conclusie aan verbonden had moeten worden. Een verschil van 10 % rendementsverwachting tussen de aanbieders is niet acceptabel en vraagt om een uitleg/conclusie.

De conclusie van De Groene Spaaradviseurs is dat de Consumentenbond hier zijn vingers niet aan wil branden omdat het de nodige deskundigheid in deze niet in huis heeft en zijn onderzoek maar half heeft gedaan.

Share Button