De Ethibel Sustainability Index gelanceerd

De Ethibel Sustainability Index (ESI) biedt in één oogopslag de financiële prestaties van een zorgvuldig geselecteerde groep van bedrijven, toonaangevend op het vlak van duurzaam ondernemen. Hiermee beantwoordt Ethibel aan de groeiende vraag van institutionele beleggers, fonds- en vermogenbeheerders die een gezond financieel rendement willen combineren met een positieve impact op de samenleving.

Voor de technische ondersteuning kan Ethibel rekenen op de competentie van de Amerikaanse index provider Standard & Poor’s, een erkend expert op het vlak van financiële analyse en informatie.

Beleggen op basis van de ESI betekent investeren in duurzaam ondernemen.
Aan de basis van deze index ligt het onderzoeks- en evaluatiemodel van ETHIBEL. Dit model is opgebouwd door jarenlange ervaring. Daarmee is de ESI de eerste duurzaamheidsindex die is samengesteld volgens de principes van het vierde generatie duurzaamheidsonderzoek. Hij hanteert even strenge sociaal-ethische kwaliteitsnormen als de huidige beleggingsfondsen met het Ethibel kwaliteitslabel in de markt van particuliere (of individuele) beleggers.

Kenmerkend voor deze aanpak is de ‘people-planet-profit’ benadering. Bedrijven worden gescreend op alle domeinen van het duurzaam ondernemen: het interne en het externe sociale beleid, het milieubeleid en het ethisch-economische beleid. Elk van de domeinen krijgt een gelijk gewicht in de eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling houdt ook rekening met de sector en de regio waarin het bedrijf actief is.

Bovendien is het onderzoek steeds gebaseerd op een actieve communicatie met alle maatschappelijke aandeelhouders of ‘stakeholders’, inclusief het bedrijf zelf. “Dat nemen we zeer letterlijk”, aldus Dirk Van Braeckel, coördinator van het onderzoek. “Alle informatie die we van het bedrijf krijgen, controleren we bij onafhankelijke partijen zoals vakbonden en milieuorganisaties. Liefst bellen we hen op om via directe contacten zoveel mogelijk betrouwbare informatie te krijgen.”

Een duurzame spreiding
“Een ‘duurzame’ index kent onvermijdelijk een andere spreiding dan een ‘klassieke’ marktindex”, legt Marketing & Sales Manager Kurt Jacobs uit. “Dat komt omdat bepaalde duurzaamheidsaspecten zwaarder doorwegen in de ene industrietak dan in de andere. Bij bedrijven uit de ‘new economy’ zoals bijvoorbeeld informatietechnologiebedrijven, is de milieu-impact beduidend geringer dan bij bedrijven uit de verwerkende industrie die vaak een zwaar milieuverleden meetorsen. Bovendien kunnen ook culturele verschillen een rol spelen in de manier waarop bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geven.”

Ethibel gaat in de eerste plaats op zoek naar bedrijven die in verhouding tot hun sector en regio hoog scoren op ‘alle’ domeinen van duurzaam ondernemen. Het is echter wel de bedoeling dat de sectorspreiding van de ESI verder evolueert om in de toekomst zoveel mogelijk de sectorspreiding van een referentie-index als de S&P Global 1200 te benaderen. Hiervoor onderzoekt en selecteert ETHIBEL al jaren bedrijven uit moeilijke sectoren op het gebied van duurzaamheid. Zo worden ook deze bedrijven gestimuleerd in hun inspanningen.

De “Ethibel Sustainability Index” geeft uitzicht op een goed rendement
Volgens berekeningen van Standard & Poor’s presteerde de Ethibel Sustainability Index zeer goed over de afgelopen vier jaar. Tijdens die periode deed de ESI Global het vaak beter dan de S&P Global 1200, zowel in een positief als in een negatief beursklimaat.

Uiteraard geven deze berekeningen met terugwerkende kracht geen enkele garantie voor de prestaties van de Ethibel Sustainability Index in de toekomst, maar de resultaten tot op heden zijn uitstekend. Bovendien wordt het Ethibel universum voortdurend uitgebreid. Dat leidt tot een steeds betere spreiding van de bedrijven aanwezig in de index over de verschillende regio’s en sectoren. Deze ingrepen vormen de bouwstenen van een betere risicospreiding ten opzichte van de markt in haar geheel. Zo halen beleggers een mooi financieel én maatschappelijk rendement op hun investering.

Share Button