Nieuw besluit Groen beleggen gepubliceerd

Staatssecretaris Bos van Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd over groen beleggen en groene fondsen. Onder groen beleggen wordt verstaan het verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten of categorieën van projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos. In het besluit worden de voorwaarden gesteld voor fondsen die in groenprojecten beleggen en voor fondsen die willen worden aangemerkt als groene fondsen. Ook wordt de achtergrond van de wettelijke regeling behandeld en komen aan de orde de afhandeling van verzoeken, de standaardvoorwaarden en de toelichting op de standaardvoorwaarden en ingroeiregeling.

Share Button