Bezuiniging op de Groenregeling leidt tot hogere kosten overheid

De fiscale stimulering van groen beleggen en sparen door de overheid levert een forse bijdrage aan zowel de verbetering van het milieu als aan de economie in ons land. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van KPMG en CE, dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Pieter van Geel van VROM. De grootste milieuwinst wordt volgens de onderzoekers bereikt met energieprojecten, die een bijdrage leveren aan het verminderen van het broeikaseffect.

Onderzoekers van KPMG en CE hebben op verzoek van het ministerie van VROM en de gezamenlijke groenfondsen en groenbanken een groot aantal projecten bekeken op hun effectiviteit voor het milieu. Ze richtten zich daarbij met name op de sectoren duurzame energie, biologische landbouw en duurzaam bouwen die via de Groenregeling waren gefinancierd. Op grond van hun onderzoek stellen ze vast dat de bestaande Groenregeling een duidelijke duurzame winst realiseert. Tegenover een gerealiseerde milieuwinst van EUR 51 miljoen stonden in 2001 EUR 30 miljoen gederfde belastinginkomsten.

De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat de Groenregeling een stimulans is voor technologische vernieuwing en economische dynamiek. Iedere euro die de overheid sinds 1995 investeerde in de fiscale Groenregeling leverde 40 euro op aan investeringen in groene projecten. De winst van de regeling gaat veel verder dan vermindering van het broeikaseffect; ze heeft ook een gunstig effect op de biodiversiteit en het dierenwelzijn. Een ander belangrijk effect van de Groenregeling noemen zij, dat deze bijdraagt aan de maatschappelijke bewustwording bij burgers en bedrijfsleven.

De fiscale Groenregeling, die sinds 1995 bestaat, heeft een grote aantrekkingskracht gehad op groene spaarders en beleggers en op ondernemers. Ruim 140.000 groene spaarders en beleggers legden sinds 1995 EUR 2.8 miljard in, waarmee 2000 duurzame projecten gefinancierd konden worden.
Het rapport “Duurzame Winst! De milieuwinst van de Groenregeling inzichtelijk gemaakt” is vandaag door KPMG en CE aangeboden aan de opdrachtgevers: de gezamenlijke groenfondsen en groenbanken en het ministerie van VROM. De opdracht voor het rapport werd ruim een jaar geleden verstrekt.

De uitkomsten worden nu door de gezamenlijke groenfondsen ingezet om het kabinet erop te wijzen dat het niet verstandig is het fiscale voordeel voor Groen Beleggen te beperken.

Directeur Peter Blom van Triodos Bank sprak namens de gezamenlijke groenfondsen zijn verbazing uit over het voornemen van de nieuwe regering het fiscaal voordeel op Groen Beleggen te beperken. “Dit rapport laat zien dat de Groenregeling alleen maar winnaars kent. De voorgenomen beperking van het fiscaal voordeel zal geen bezuiniging blijken te zijn. Het valt niet te begrijpen dat aan een succesvol instrument nu een einde wordt gemaakt, terwijl de overheid toch al de grootste moeite heeft om haar hoge milieudoelstellingen vastgelegd in Kyoto en recent in Johannesburg te realiseren. Dat zal straks alleen maar kunnen door veel extra kosten te maken.”

De Groenregeling is volgens Blom een goed voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking. De banken hebben bij de realisering van de Groenregeling een belangrijke rol gespeeld; door het oprichten van speciale groenfondsen en groenbanken hebben ze geld van groene spaarders en beleggers voordelig kunnen aanbieden aan groene ondernemers. Bij inperking van het fiscale voordeel vervalt de aantrekkelijkheid van de regeling voor alle partijen.
Blom: “Door de plannen van het nieuwe kabinet wordt het vertrouwen in de overheid sterk geschaad; niet alleen bij spaarders, beleggers en ondernemers, maar ook bij private partijen, die steeds vaker door de overheid te hulp worden geroepen bij de uitvoering van haar beleid.”

Blom vindt dat de overheid onzorgvuldig omspringt met de belangen van partijen, die ze eerst heeft willen overhalen tot het tot een succes maken van de Groenregeling. “Groene spaarders kunnen hun producten niet eens te gelden maken, omdat zij zich veelal voor langere tijd hebben vastgelegd. Ook groene beleggers worden gedupeerd; de koers van hun aandelen is nu al scherp gedaald. Straks worden de groene ondernemers geconfronteerd met hogere rentes of wordt hun lening teruggevorderd. Ook daar gaan klappen vallen.”

Verdonkergroening
De gezamenlijke groenfondsen en groenbanken in Nederland onderschrijven de conclusies van het KMPG/CE onderzoek. Zij zijn van mening dat de Groenregeling in huidige vorm gehandhaafd moet worden. Als een ingreep echt onvermijdelijk is, stellen zij voor dat de overheid de eisen ten aanzien van de toegelaten groene projecten verscherpt (verdonkergroening). Het verkleinen van het fiscaal voordeel betekent het einde van de regeling, stellen zij. Handhaving van de fiscale regels biedt bovendien de overheid de mogelijkheid om later – als het met de rijksbegroting weer wat beter gaat – een nieuwe impuls te bieden aan groene spaarders/beleggers en groene ondernemers.

Enkele gegevens over de Groenregeling
De fiscale Groenregeling is op 1 januari 1995 ingevoerd.
De regeling is per 1 januari 2001 aangepast aan het nieuwe belastingstelsel.

Spaarders/beleggers in door de overheid erkende groenfondsen en groenbanken zijn sinds 1 januari 2001 vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 48.441 per persoon. Bovendien ontvangen zij 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van 2,5%.

Per 1 januari 2001 is er een overgangsregeling van 10 jaar van kracht voor bestaande groene beleggers van vóór 1 januari 2001. Het maximum van EUR 48.441 geldt niet voor hen.

In Nederland zijn ruim 140.000 groene spaarders/beleggers met een gezamenlijk ingelegd vermogen van ruim EUR 2,8 miljard.

Er zijn ruim 2.100 projecten officieel erkend als groen project, hieronder zijn 800 biologische landbouwbedrijven en 440 projecten op het gebied van duurzame energie.

Share Button