ASN Bank werkt samen met Mensen in Nood

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 14 september 2002).

Ontwikkelingsorganisatie Mensen in Nood en ASN Bank zijn een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan rond een spaarproduct voor de jeugd. Hierbij is duurzaam sparen voor de toekomst van kinderen hier, gekoppeld aan de toekomst van kansarme straatkinderen in ontwikkelingslanden.

Deze koppeling gaat niet ten koste van het financiële rendement op de spaarrekening. Het nieuwe ASN Jeugdsparen is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar en biedt een hoge variabele rente van (op dit moment) 4,1%. Er geldt een minimuminleg van euro 50, daarna is bijstorten van alle bedragen mogelijk. Het spaargeld kan pas worden opgenomen wanneer de rekeninghouder meerderjarig is (behoudens opname voor studie). De ingelegde gelden worden, conform de duurzame beleggingscriteria van ASN Bank, mens-, dier- en milieuvriendelijk geïnvesteerd. De bank doet per geopende rekening een donatie van euro 10 aan Mensen in Nood ten behoeve van straatkinderprojecten. Bovendien komt er jaarlijks een percentage van het via de jeugdspaarrekeningen ingelegde geld aan deze projecten ten goede.

De donatie en het jaarlijkse percentage voor straatkinderprojecten gaan, volgens ASN Bank, niet ten koste van de inleg en de rente op de rekening ASN Jeugdsparen.

Mensen in Nood helpt wereldwijd mensen die hulp behoeven als gevolg van armoede of calamiteiten. Omdat kinderen vaak het meest kwetsbaar zijn, heeft Mensen in Nood voor hen een speciaal hulpprogramma: Kinderstem. Dit programma is bedoeld voor onder andere straatkinderen, werkende en gevluchte kinderen. Ruim 35.000 donateurs steunen Kinderstem met circa euro 4,5 miljoen per jaar. Via het jeugdsparen worden projecten voor straatkinderen gefinancierd.

ASN Bank, tegenwoordig een onderdeel van de SNS Reaal Groep, is al sinds 1960 actief op het gebied van duurzaam investeren. De bank investeert bijvoorbeeld in groene energie, duurzaam bouwen, biologisch boeren en eerlijke handel met respect voor mensenrechten.

Er zijn nu ruim 180.000 mensen die samen zo’n euro 1,6 miljard via ASN Bank investeren in een duurzame samenleving.

Share Button