Oud-milieuministers kraken kabinetsbeleid en afschaffen groen beleggen

Bron
ANP

Vijf oud-ministers van Milieu hebben felle kritiek op het milieubeleid van het kabinet. Ze vinden het vooral ,,onbegrijpelijk” dat het kabinet de bestaande fiscale heffingskorting van 1,3 procent over het rendement van groene beleggingen wil afschaffen.

Als dat plan doorgaat, geeft het kabinet ,,uit oogpunt van duurzaamheidsbeleid een totaal verkeerd signaal” af aan de hele maatschappij, schrijven de oud-bewindslieden in een open brief aan het kabinet-Balkenende. ,,Niet alleen de geloofwaardigheid van de overheid als regelgever is in het geding, maar ook die van het milieubeleid”, menen de oud-ministers Pronk, De Boer, Alders, Nijpels en Winsemius. Nijpels heeft het initiatief genomen tot de brief.
De zogeheten groenregeling werd in 1995 in het leven geroepen om investeringen in groene projecten te bevorderen. Spaarders en beleggers die daarvan gebruik maken, genieten sindsdien een belastingvoordeel. Volgens de oud-ministers is de regeling succesvol voor zowel de gebruikers als de overheid en het milieu en is ze bovendien een belangrijke economische motor.
De ruim 140.000 groene spaarders en beleggers krijgen nu ,,het lid op de neus”, omdat hun beleggingen vaak minder waard zijn geworden. Ook zal de belangstelling voor groen sparen en beleggen sterk teruglopen, waardoor er veel minder ‘groen geld’ beschikbaar komt. Nieuwe groene projecten zullen niet doorgaan wegens gebrek aan geld of een verwacht laag of negatief rendement, aldus de oud-bewindslieden.
Ze roepen het kabinet en de Tweede Kamer op de groenregeling in stand te houden. ,,Alleen dan kan het kabinet in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met succes werken aan realisering van de hoge ambities van Rio de Janeiro, Kyoto en Johannesburg, waarbij Nederland zelf steeds mee vooraan heeft gelopen”, schrijven ze.

Share Button