Kabinet geeft prioriteit aan broeikaseffect

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 21 september 2002).

Het kabinet maakt de bestrijding van het broeikaseffect tot leidraad van het milieubeleid. Het stimuleren van de productie van duurzame energie komt geheel in het teken te staan van de vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Het fiscale voordeel op groen beleggen zal waarschijnlijk alleen gehandhaafd blijven voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen. Projecten zoals biologische landbouw vallen daarmee buiten de boot.

In Den Haag is grote onrust ontstaan nadat uit recente cijfers is gebleken dat Nederland verder dan ooit verwijderd is van zijn Kyoto-doelstellingen. Nederland heeft in het kader van het verdrag van Kyoto toegezegd de uitstoot van CO2 in 2010 met 6% te reduceren ten opzichte van 1990. Vorig jaar werd echter 8,6% meer uitgestoten. CO2 (kooldioxide) wordt verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van de aarde.

Voor Nederland dreigt internationaal gezichtsverlies als het land achterblijft bij zijn milieuambities. Minister Heinsbroek van Economische Zaken komt binnenkort met een nieuwe regeling voor de stimulering van duurzame energie (groene stroom). Deze MEP-regeling (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie), waarvoor het kabinet zo’n euro 250 mln per jaar uittrekt, richt zich volledig op vermijding van CO2-uitstoot.

Het is de bedoeling dat producenten van duurzame energie vanaf volgend jaar certificaten gaan ontvangen voor iedere ton ‘vermeden’ CO2-uitstoot. Zij kunnen voor de certificaten een vaste vergoeding krijgen van de Staat, maar zij kunnen er ook voor kiezen om de certificaten te verhandelen.

Een wetsvoorstel van deze strekking ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.

Wel staat vast dat er sprake zal zijn van differentiatie, waarbij dure vormen van duurzame energie (bijvoorbeeld windmolens) een hogere vergoeding per ton vermeden CO2-uitstoot zullen ontvangen dan goedkopere productiemethoden (bijvoorbeeld biomassacentrales).

Nieuw is ook dat warmtekrachtcentrales (wkk’s), die goed zijn voor 40% van de stroomopwekkingscapaciteit in Nederland, worden erkend als CO2-vriendelijk. De hoogte van de vergoeding die de wkk’s zullen krijgen, staat echter nog ter discussie. De energiezuinige, gasgestookte wkk’s, die op grote schaal worden gebruikt in energie-intensieve industrieën zoals de chemie, draaien met verlies vanwege de hoge gasprijzen en de lage stroomprijzen. De Staat subsidieert de wkk’s dit jaar met euro 136 mln.

Volgens belangenbehartiger Cogen Nederland is er drie keer zoveel subsidie nodig om uit de rode cijfers te komen. Komt dat geld er niet, dan dreigt volgens Cogen een elektriciteitstekort.

Binnen het kabinet wordt gekeken hoe de groenbeleggenregeling kan worden gered. Het kabinetsplan om de regeling af te schaffen heeft tot forse kritiek geleid. Staatssecretaris Van Geel van Milieu overweegt nu om subsidies vrij te maken voor groenfondsprojecten, maar alleen voor die projecten die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Share Button