Overzichtsgids screening en rating organisaties

Met financìële steun van het Ministerie van VROM is een engelstalige gids samengesteld van wereldwijde onafhankelijke screening en rating organisaties op het gebied van duurzaam beleggen.

Een groeiend aantal onafhankelijke screening en rating organisaties leggen vast hoe ondernemingen omgaan met duurzaamheid en geven beoordelingen aan die ondernemingen. Ondernemingen worden geconfronteerd met onderzoek en vragenlijsten van screening organisaties vanuit diverse landen met uiteenlopende achtergronden en een divers aantal verschillende methoden en technieken. De gids biedt inleidende hoofdstukken over praktijken van duurzaamheids’ screening en rating, rangschikt en analyseert op een overzichtelijke wijze de achtergronden, producten, methoden en criteria van meer dan 25 screening en rating organisaties wereldwijd.

Het boek is aan te vragen bij timo@triple-p.org tegen een kostprijs van Euro 14,50 (=inclusief verzendkosten)

Share Button