Achmea wint Europese Milieuprijs

Bron
Achmea

Verzekeringsbedrijf Achmea heeft vorige week de Europese milieuprijs gewonnen voor zijn groene polis. Het bedrijf kreeg de prijs uit handen van EU-commissaris voor Milieu Wallström.

Achmea kreeg de prijs voor de groene polis, een autoverzekering die beter is voor het milieu. Verzekerden kunnen bij schade hun auto laten repareren met gebruikte onderdelen. Hergebruik van originele onderdelen ontziet het milieu en maakt reparatie goedkoper. Dat leidt weer tot een lagere verzekeringspremie.
De ‘groene polis’ is een autoverzekering die rekening houdt met het milieu en de beurs van de verzekerde. Verzekerden van Achmea kunnen namelijk bij schade hun auto laten repareren met gebruikte, originele onderdelen. Hergebruik van onderdelen ontziet het milieu en maakt reparatie minder duur, wat ook in de premiestelling tot uitdrukking komt.

Achmea lanceerde de ‘groene polis’ in 1999. In december van dat jaar overhandigde de toenmalige milieuminister Jan Pronk al de 5000-ste ‘groene polis’ aan een verzekerde. Voorjaar 2002 hebben 75.000 verzekerden bij Achmea een ‘groene polis’.

In 2001 werd de ‘groene polis’ onderscheiden met het ‘Ei van Columbus’, de tweejaarlijkse nationale prijs voor innovatie en duurzaamheid die door de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is ingesteld.

Share Button