Kempen en SNS A.M. introduceren Orange Sense Fund

Vrijdag 1 november 2002 zal aan de Officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam de eerste notering tot stand komen van een nieuw beleggingsfonds uit de succesvolle reeks Orange beleggingsfondsen, te weten het Orange Sense Fund. Het betreft een duurzaam aandelenfonds.

Kenmerken

Een actief en professioneel beheerde aandelenportefeuille van beleggingen in Europese kleinere en middelgrote ondernemingen, die duurzaam ondernemen. Het management van die ondernemingen heeft naast bedrijfseconomische aspecten ook oog voor de ethische, sociale en milieugerelateerde aspecten van het ondernemen (oftewel People, Planet, Profit). Het Orange SeNSe Fund selecteert deze ondernemingen door gebruik te maken van de beleggingsexpertise van het smaller companies team in Edinburgh (Kempen Capital Management UK) en de duurzaamheidsresearch van SNS Asset Management.

Doelstelling

Een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat voor de aandeelhouders, op lange termijn.

Benchmark

HSBC Smaller European Companies Index, waarvan het gewicht van het Verenigd Koninkrijk is gehalveerd.

Beleggingsbeleid

Het Orange SeNSe Fund belegt in aandelen van Europese kleinere en middelgrote ondernemingen die duurzaam ondernemen. Deze ondernemingen hebben een beurswaarde van minder dan ¤ 10 mld.

Beheerder

De uitvoering van het dagelijkse beleggingsbeleid geschiedt door Kempen Capital Management te Edinburgh (UK). Hier is veel expertise aanwezig op het gebied van kleine en middelgrote Europese beursgenoteerde bedrijven. De duurzaamheidsconsultant is SNS Asset Management. De analisten van SNS Asset Management onderzoeken de kleine- en middelgrote ondernemingen op basis van duurzaamheidscriteria.
Juridische structuur

Het fonds is een (semi) ‘open-end’ beleggingsfonds.

Fiscale structuur

Het Orange SeNSe Fund is onderhevig aan vennootschapsbelasting en beoogt de status van fiscale beleggingsinstelling te verkrijgen en te behouden. Voor een dergelijke instelling geldt een belastingtarief van 0%. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat het fonds de ontvangen (dividend)inkomsten, onder aftrek van een redelijk deel van de (beheer)kosten, binnen acht maanden na sluiting van het boekjaar in contanten uitkeert aan de aandeelhouders (de zogenaamde doorstootverplichting).

Dividendbeleid

De hoogte van het dividend op de aandelen kan variëren. Om te worden erkend als fiscale beleggingsinstelling dient het Orange SeNSe Fund de vrij uitkeerbare winst (met name de geïncasseerde dividenden) binnen acht maanden na afsluiting van het boekjaar aan de aandeelhouders uit te keren. Conform de huidige belastingwetgeving, houdt het Orange SeNSe Fund 25% dividendbelasting in op de uit te keren dividenden. Aandeelhouders kunnen deze belasting via hun aangifte inkomstenbelasting terugvorderen.

Vergoedingen

De beheervergoeding bedraagt 0,085% per maand. De administratievergoeding bedraagt 0,01% per maand.
Voorts ontvangt SNS een consultancyvergoeding van 0,0167% per maand. Tenslotte zijn er de overige kosten. Deze worden gespecificeerd in het halfjaarbericht en in het jaarverslag.

Transactieprovisie

De aandelen die na inschrijving worden toegewezen, worden kosteloos geleverd. Alleen bij de introductie hoeft u geen transactiekosten over de introductiekoers te betalen. De introductiekoers bedraagt derhalve 10 euro, zowel bij Kempen Capital Management als bij andere banken en commissionairs.

Introductieprijs

¤ 10 per aandeel.

Inschrijving

U kunt aandelen Orange SeNSe Fund aankopen via uw eigen bank of commissionair. Ook is het mogelijk deze via Kempen Capital Management te verwerven. Voorwaarde is dan wel dat u een rekening opent bij Dexia Bank Nederland. Het minimum bedrag voor het openen van een rekening bij Dexia Bank Nederland is 500.000 euro. Het fonds is in het bezit van een vergunning van De Nederlandsche Bank. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Eerste dag van inschrijving
Maandag 14 oktober 2002.

Laatste dag van inschrijving
Woensdag 30 oktober 2002 – 17.00 uur

Betaling
Dinsdag 5 november 2002

Share Button