Maastrichts onderzoek naar rendement duurzaam beleggen in de prijzen

Op de conferentie “SRI in the Rockies” in Colorado Springs hebben de onderzoekers Rob Bauer, Roger Otten en Kees Koedijk van de Universiteit Maastricht de Moskowitz Prize for Socially Responsible Investing ontvangen. In hun rapport: "International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style” beschrijven de onderzoekers hoe de rendementen van duurzame beleggingsfondsen zich verhouden tot de rendementen van conventionele beleggingsfondsen.

Resultaten voor de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geven duidelijk aan dat duurzame beleggingsfondsen niet slechter presteren dan gewone beleggingsfondsen, ondanks het feit dat ze een verschillende beleggingsstijl volgen. Daarnaast tonen de auteurs aan dat oudere duurzame fondsen beter presteren dan jongere fondsen, hetgeen lijkt te wijzen op een leer-effect. Met name oudere duurzame fondsen lijken substantieel af te wijken van conventionele fondsen, terwijl jongere fondsen een strategie volgen die nauwelijks afwijkt van die van conventionele fondsen. De vraag rijst in hoeverre deze pas gelanceerde fondsen daadwerkelijk duurzaam beleggen. De Maastrichtse wetenschappers zijn een vervolgonderzoek gestart om deze vraag te beantwoorden.

De Moskowitz Prize wordt jaarlijks uitgereikt door het Social Investment Forum, een associatie van beleggingsprofessionals op het gebied van Duurzaam Beleggen in de Verenigde Staten, aan onderzoekers op het gebied van Socially Responsible Investing. De prijs is genoemd naar Milton Moskowitz, senior editor van de Business and Society Review en co-auteur van het boek "The 100 Best Companies to Work for in America”.

Share Button