Ethibel pleit bij de Europese Commissie voor prospectusverplichtingen inzake MVO

Bron
Ethibel

Links


Ethibel, bekend van zijn Europees label voor duurzame beleggingen, heeft samen met vijftig ondertekenaars vanuit heel Europa de formele vraag ingediend bij de Europese Commissie om in haar komende richtlijnen inzake prospectusverplichtingen bepalingen op te nemen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze bepalingen zouden emittenten die een prospectus moeten indienen, verplichten om daarin uit te leggen in welke mate zij rekening houden met niet-financiële risico’s.

De aanleiding voor dit initiatief was de vraag van het ‘Committee of European Securities Regulators’ (CESR) om te reageren op het Europese voorstel dat tegen eind 2003 de zogenaamde ‘Prospective Directive’ wil vastleggen. Met deze richtlijn die eenvoudigere en eenvormige prospectusverplichtingen beoogt, streeft de Europese Commissie naar eigen zeggen een meer efficiënte, competitieve en geïntegreerde financiële markt na.

De vijftig ondertekenaars zijn allen organisaties, bedrijven en professionals die actief zijn op het vlak van duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij onderschrijven de behoefte aan vereenvoudiging, maar willen niet dat dit ten koste gaat van correcte en volledige informatie. Volgens hen moeten bedrijven verplicht worden om met beleggers en analisten te communiceren over relevante sociale, ecologische en ethische risico’s en passiva. Ook de manier waarop het management hiermee omgaat, moet aan bod komen.

Deze aanbeveling past in een toenemende vraag naar meer transparantie over de niet-financiële risico’s van bedrijven en de verantwoordelijkheid terzake van de bedrijfsleiders. De Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (2002) houdt bedrijfsleiders niet enkel verantwoordelijk voor financiële, maar ook voor andere ‘materiële’ risico’s. De Amerikaanse beursautoriteit SEC eist supplementaire verklaringen hieromtrent in het jaarverslag. Ook het Britse Turnbull Committee en de ‘Association of British Insurers’ hebben zogenaamde ‘corporate responsibility’ risico’s geïnventariseerd. Frankrijk werkt aan richtlijnen om informatie over niet-financiële risico’s op te nemen in de communicatie van bedrijven met aandeelhouders en beleggers.

“Indien Europa zich competitief wil opstellen op de financiële markt, dan is het niet alleen zaak om de administratieve rompslomp voor ondernemingen te verminderen, maar ook om aan internationale beleggers een zo volledig mogelijk beeld te geven van waar hun investering voor staat, zowel financieel als maatschappelijk”, aldus Herwig Peeters, senior consultant bij Ethibel.

Share Button