Belgisch Kringloopfonds steunt sociale en ethische initiatieven

Bron
Belgische regering

Links


Bij het goedkeuren van de begrotingscontrole heeft de regering beslist om een kringloopfonds op te richten. Het fonds is een verzilvering van de sociale en ethische bekommernissen van onder meer Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Olivier Deleuze.

Op voorstel van de groene ministers bevat de sociaal-economische prioriteitennota 2002 – 2003, goedgekeurd door de Ministerraad van 18 januari 2002, volgend punt: « Fiscale voordelen creëren voor ethisch beleggingen, investeringen in duurzame ondernemingen en spaarrekeningen en beleggingsfondsen die duurzame ontwikkeling aanmoedigen. »

Daarnaast raadt het Federale Plan Duurzame Ontwikkeling de regering aan de fiscaliteit als middel te gebruiken om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en bevordering van ethische beleggingsfondsen na te komen.

Met de oprichting van het kringloopfonds zet de Belgische overheid de eerste stap om spaarders die zich vragen stellen over de bestemming van hun spaargeld en hun spaargeld een ecologische, ethische en sociale meerwaarde willen geven, haar blijk van appreciatie te tonen. De regering staat hier niet alleen, want het succes van ethische en duurzame beleggingen blijft stijgen. Ethische beleggingen kennen zelfs een grotere groei dan klassieke spaarsystemen.

De obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds zorgen voor een rendement dat equivalent is aan het rendement van lineaire obligaties op 5 jaar. De bedragen gestort bij hun verwerving geven recht op een belastingvermindering van 5% met een maximum van 210 euro per belastbare periode.

Het kringloopfonds, als gespecialiseerde vennootschap van de Federale Investeringsmaatschappij, begunstigt activiteiten ontwikkeld door bedrijven of verenigingen die werkgelegenheid voorrang geven op kapitaal, een autonoom beheer nastreven, diensten verlenen in plaats van winst nastreven, democratisch beslissen en milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling in het vaandel dragen. De vorm en het statuut van dit fonds zullen na advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Federale Raad voor Sociale Economie bepaald worden. Het startkapitaal van het kringloopfonds bedraagt 100.000 euro.

De Minister voor Sociale Economie en de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zullen nauw samenwerken opdat het kringloopfonds zijn opdracht kan vervullen. Zij zullen de bepalingen van het beheerscontract tussen de Staat en het fonds goedkeuren en samen met de Minister van Financiën de leden van de raad van bestuur benoemen. Ten slotte zal de ervaring van bestaande organismen die sociale en duurzame economie financieren aangesproken worden om de werking van het kringloopfonds te optimaliseren.

Share Button