Beursindex duurzaamheid

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 24 september 2003).

Op de kamervraag of er een duurzame index dient te komen, heeft staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip bevestigend geantwoord. Echter, in de dagbladen wordt nu geregeld geopperd dat er reeds duurzame indices zijn. Euronext tekent daarbij aan dat het niet zijn taak is om daar juist wel of juist niet in te voorzien. De vraag of er al dan niet een Nederlandse duurzame index dient te komen blijft bijgevolg pal overeind.

Dit leidt niettemin de aandacht van de kernvraag af, namelijk: waarom belegt nog niet iedereen duurzaam ? De te hanteren criteria bij het selectieproces laat ik, voor nu, buiten beschouwing. Van belang is het algemene beginsel dat er, bij het selecteren van ondernemingen, niet alleen naar financiële criteria wordt gekeken. Binnen duurzaam beleggen speelt het maatschappelijke karakter van de onderneming eveneens een belangrijke rol.

Juist het hanteren van een duurzame index, speciaal voor duurzame beleggingen, verbijzondert deze wijze van beleggen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Duurzaam beleggen moet van het bijzonderheidsetiket af. Duurzaam beleggen is immers gewoon professioneel beleggen met extra filters in het selectieproces. De behaalde rendementen kunnen derhalve gewoon naast de reguliere benchmarks of indices gelegd worden.

Teneinde het idee van achterblijvend rendement definitief als ‘kullebol’ af te doen, maak ik, als duurzaam belegger, graag deze vergelijking.

Adrie Heinsbroek, Weesp

Share Button