Samenwerking MeesPierson en Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds en MeesPierson gaan samenwerken. Doel van deze sponsor- en samenwerkingsrelatie is dat de natuurbeschermingsorganisatie en de Private Bank elkaars deskundigheid en relatienetwerk over en weer inzetten, in het belang van de natuur en in het belang van het benutten van elkaars relatienetwerk.

Wereldwijde natuurbescherming is niet een zaak van het Wereld Natuur Fonds alleen. In MeesPierson heeft het Wereld Natuur Fonds een partner gevonden die bij kan dragen aan bescherming en behoud van bossen, oceanen, wetlands en alle planten en dieren die daar leven. Een heel directe bijdrage, door jaarlijks een geldbedrag beschikbaar te stellen voor natuurbeschermings-werk in het veld. Maar zeker zo belangrijk is de bijdrage in de vorm van het over en weer benutten van relaties en hun specifieke deskundigheden of vaardigheden.

“MeesPierson heeft cliënten die interessant zijn voor het Wereld Natuur Fonds, niet alleen vanwege de financiële vermogens, maar ook vanwege hun maatschappelijk vermogen en hun ondernemend vermogen, die vermogens willen we aanspreken”, licht managing director Pim Mol van MeesPierson toe. Niek van Heijst, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds vult aan: “Voor die cliënten wil het Wereld Natuur Fonds graag een partner zijn; met duurzame relaties bouwen wij graag een band op die verder gaat dan geld alleen.”

Daarnaast zal MeesPierson bijdragen aan het verder versterken van het duurzame karakter van de bescheiden beleggingsportefeuille van het Wereld Natuur Fonds.

Samenwerking tussen een non-profitorganisatie en een Private Bank als MeesPierson lijkt op het eerste oog misschien vreemd. Voor het Wereld Natuur Fonds en MeesPierson is het dat allerminst. MeesPierson heeft een langjarige ervaring in de goede doelen-sector. Voor zowel het Wereld Natuur Fonds als voor MeesPierson is duurzaam beleggen vanzelfsprekend. Waarbij voor het Wereld Natuur Fonds het uitgangspunt is en blijft dat de giften van donateurs zo snel mogelijk worden uitgegeven voor natuurbeschermingsprojecten. Als gevolg van langjarige verplichtingen is er in beperkte mate sprake van een financiële reserve, waarmee het Wereld Natuur Fonds beoogt een maximaal rendement te halen bij aanvaardbare risico’s.

De sponsoring-/samenwerkingsrelatie tussen MeesPierson en het Wereld Natuur Fonds is aangegaan voor een periode van drie jaar. Er is geen sprake van een exclusiviteitsbeginsel:

MeesPierson zal naast het Wereld Natuur Fonds relaties blijven onderhouden met andere goede doelen-organisaties en het Wereld Natuur Fonds is vrij om, met uitzondering van het beheer van de beleggingsportefeuille, relaties te onderhouden en aan te gaan met andere financiële instellingen.

Share Button