Oproep deelname herziening Duurzaam Geld Gids

In 2002 hebben adviesbureau DHV, de Consumentenbond en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de Duurzaam Geld Gids uitgegeven. Deze gids bevat een compleet overzicht van alle duurzame en groene financiële producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Met financiële steun van het ministerie van VROM zal een nieuwe editie worden gemaakt en uitgegeven.

De productencatalogus in de gids zal daartoe geactualiseerd worden. Tot de scope van deze catalogus behoren duurzame en groene beleggingsfondsen, duurzame en groene hypotheken, duurzame verzekeringsproducten e.d. Houtfondsen zullen wederom niet opgenomen worden. Wel zal dit keer een overzicht opgenomen worden van vermogensbeheerders die specifieke duurzame beleggingsproducten aanbieden.

DHV, Consumentenbond en VBDO roepen iedere financiële instelling op zich te melden bij Janneke van Bakel van DHV (e-mail janneke.vanbakel@dhv.nl) om in januari de vragenlijst te ontvangen om (gratis) opgenomen te worden in de nieuwe gids. Uiteraard is dit niet nodig voor de instellingen die in de vorige uitgave reeds vermeld stonden.

Share Button