Bijsluiter ING Duurzaam Rendementfonds scoort behoorlijk

(Persbericht Bijsluiterscore.info)

Vandaag is het onderzoek door www.bijsluiterscore.info van het beleggingsfonds ING Bank Duurzaam Rendement Fonds vrijgegeven. Het onderzoek resulteerde in een rapportcijfer van 6,4. Dat is net wat hoger dan andere beleggingsfondsen.

ING Bank Duurzaam Rendement Fonds is een duurzaam beleggingsfonds. Dat betekent volgens de financiële bijsluiter dat wordt belegd in aandelen van ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten op duurzame wijze uitvoeren. Het prospectus maakt echter duidelijk dat dit slechts schone schijn is. ING Bank Duurzaam Rendement Fonds belegt namelijk alleen in een ander beleggingsfonds van ING Bank. Duurzaam beleggen betekent dus nog niet transparant beleggen.
In tegenstelling tot bij het ASN Aandelenfonds zijn hier wel enige pijnlijke zaken gevonden.

Pijnlijke zaken bij ING Bank Duurzaam Rendement Fonds
Het is pijnlijk dat de wettelijke voorschriften niet adequaat worden gevolgd. Er zijn echter meer pijnlijke zaken te melden.
Het tarief voor de beheervergoeding is augustus 2001 met 66% verhoogd. Gezien de hoge verliezen waarmee de belegger in ING Bank Duurzaam Rendement Fonds zich geconfronteerd zag, is dat een pijnlijke zaak.
In het prospectus wordt duidelijk gesteld dat er geen benchmark is: ‘Het ING Bank Duurzaam Rendement Fonds maakt geen gebruik van een benchmark’. In het maandrapport wordt echter toch een vergelijking met een benchmark gemaakt. Daarbij wordt niet aangegeven welke benchmark het betreft. ING Bank kan dus elke vergelijking maken die ze maar wil; controle is niet mogelijk. Op onze vraag aan ING Bank welke benchmark dan in de grafiek werd gebruikt, kregen wij als antwoord dat ING Bank Duurzaam Rendement Fonds ‘geen benchmark’ heeft!
De financiële bijsluiter geeft een vertekend beeld van het karakter van ING Bank Duurzaam Rendement Fonds. Zo wordt aangegeven dat ING Bank Duurzaam Rendement Fonds haar beleggingen over ‘diverse bedrijfstakken en ondernemingen’ spreidt en dat er een actief beheer is. ING Bank Duurzaam Rendement Fonds belegt haar gelden echter alleen in ING Duurzaam Rendement Fonds, terwijl deze omweg nergens in de financiële bijsluiter wordt genoemd, laat staan verklaard.

Share Button