Samenwerking Fortis Investments en Deminor inzake stemrecht en MVO

Bron
Fortis

Fortis Investments en Deminor Rating, een adviesbedrijf voor ondernemingsbestuur, gaan samenwerken op het gebied van stemrecht bij volmacht in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Fortis Investments is hiermee een van de eerste vermogensbeheerders die systematisch het stemrecht gebruikt om bedrijfsverslagen en rekeningen goed te keuren of te verwerpen, op basis van het gedrag van Europese ondernemingen op het gebied van MVO.
De aandacht van Fortis Investments voor goed ondernemingsbestuur bestond in eerste instantie uit het gebruik van de algemene diensten van Deminor op het vlak van stemrecht bij volmacht. Deze ontwikkeling is een belangrijke volgende stap en weerspiegelt de overtuiging van Fortis Investments, dat beleidsmechanismen nodig zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven hun maatschappelijk verantwoord gedrag verbeteren.

"Strenge normen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verlagen het bedrijfsrisico en verhogen de aandeelhouderswaarde. We zijn van mening dat de aandeelhouders het recht hebben om de risico’s te kennen die inherent zijn aan de bedrijven waarin ze beleggen. Als we deze risico’s beter kennen, scherpen we meteen onze kennis van het risico/returnprofiel van de onderneming aan", aldus Stewart Armer, hoofd Productspecialisten bij Fortis Investments.

Fortis Investments heeft een aantal normen bepaald voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, die zullen worden toegepast door Deminor Rating. Deminor adviseert Fortis Investments in hoeverre bedrijven aan deze normen voldoen.

De normen hebben betrekking op drie sleutelfactoren (milieu, personeelsbeleid en extern sociaal beleid) en twee aansprakelijkheidsfactoren (toewijding van de raad van bestuur bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze van verslaggeving). Voor elk van deze factoren worden de volgende criteria beoordeeld:

1. Inzet
2. Beleid
3. Performance
4. Doelstellingen
5. Onafhankelijke opvolging
6. Verantwoordelijkheid van het topmanagement

De analyses van Deminor Rating worden samengevat in een score. Fortis Investments bepaalt drempelniveaus die rekening houden met sectorgebonden verschillen. Als de score van een onderneming onder een bepaalde drempel valt, stuurt Deminor een waarschuwing aan Fortis Investments. Deze laatste neemt dan onmiddellijk de formele beslissing om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tegen het verslag en de rekeningen van de onderneming te stemmen.

Deze procedure is van toepassing op alle Europese aandelenfondsen van Fortis Investments en op alle mandaten Europese aandelen waarvoor Fortis Investments de toestemming van de cliënt heeft om het stemrecht uit te oefenen.

"Onze analyse van Europese praktijken inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toont aan dat, hoewel bepaalde ondernemingen hun aandeelhouders de vereiste informatie bezorgen, er nog steeds een enorm verschil bestaat tussen de praktijken van de beste ondernemingen en die van de minst goede", aldus Jean-Nicolas Caprasse, Partner van Deminor Rating.

Share Button