Groei van ruim 10% voor ASN beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2004

Bron
ASN Bank

Beleggingsfondsen ASN Bank groeien gestaag door.

In de eerste zes maanden van 2004 zijn de beleggingsfondsen van duurzaam marktleider ASN Bank met ruim 10% gegroeid naar 620 miljoen euro. Het marktaandeel van de ASN Beleggingsfondsen in het segment duurzame beleggingsfondsen liep hiermee op tot 34,3%.

Het ASN Aandelenfonds behaalde over het eerste halfjaar een rendement van 5,82% en het fondsvermogen groeide met 9,92%. Met een fondsvermogen van ruim 228 miljoen euro per 30 juni 2004 is het ASN Aandelenfonds het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. Ook het ASN Obligatiefonds en het ASN Mixfonds lieten over het eerste halfjaar 2004 een positieve performance van respectievelijk 1% en 2,73% zien. Het ASN Mixfonds vertoonde een negatieve groei van 6,08%. Dit werd veroorzaakt door het uitstappen van een grote institutionele belegger. Zonder deze verkoop, zou ook het ASN Mixfonds een positieve groei laten zien.

Paradepaardjes: ASN Milieufonds en ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Milieufonds haalde een zeer goed rendement van 8,2% bij een sterke groei in fondsvermogen van 18,96%. Het ASN Groenprojectenfonds groeide in de eerste 6 maanden zeer voorspoedig; het fondsvermogen groeide met 29% tot 180 miljoen euro. Het rendement bedroeg 2,7%, exclusief fiscaal voordeel.

Officiële erkenning voor ASN-Novib Fonds als Sociaal-Ethisch Fonds

Per 1 juli 2004 heeft het ASN-Novib Fonds de officiële status ontvangen die een fiscale vrijstelling tot maximaal 2,5% (een vrijstelling van de 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 tot een maximum van 51.390 euro per jaar en een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag in box 3) mogelijk maakt. In het eerste halfjaar groeide het ASN-Novib Fonds met 15,4% tot een fondsomvang van 10,5 miljoen euro. Nu het fonds de officiële erkenning heeft als Sociaal-Ethisch Fonds is de verwachting dat er in de tweede helft van 2004 een versnelde groei van het fondsvermogen zal plaatsvinden.

Kwantitatief en kwalitatief nog meer onderzoek naar duurzaamheid van bedrijven

De ASN Beleggingsfondsen waren de eerste beleggingsfondsen in Nederland waarvoor actief onderzoek werd gedaan naar ethische en duurzaamheid prestaties van beursgenoteerde ondernemingen. In de eerste 6 maanden van 2004 werden 54 ondernemingen (63 in heel 2003) uitgebreid besproken in de ASN Selectiecommissie. Zeven nieuwe bedrijven (o.a. ASML, France Telecom en Marks & Spencer) zijn toegelaten tot het aandelenuniversum en 16 ondernemingen zijn na een hernieuwde screening gehandhaafd (o.a. Arcadis, BT Group, Buhrmann, H&M en Nokia). Er werden 14 ondernemingen afgewezen (o.a. Dixons, Nestlé en Numico). Na herscreening werden 2 ondernemingen verwijderd (Calgon Carbon en Safeway). Een vijftiental bedrijven werden voor nader onderzoek aangehouden (o.a. Unilever en KPN).

Share Button