De ASN Bank en Wereld Natuur Fonds samen in actie voor bescherming tropisch regenwoud op Borneo

Bron
ASN Bank

De ASN Bank en het Wereld Natuur Fonds hebben besloten hun krachten te bundelen in het kader van een grote natuurbeschermingscampagne voor het eiland Borneo. Binnenkort gaat deze campagne van start. De samenwerking tussen de ASN Bank en het Wereld Natuur Fonds maakt deel uit van een structureel partnership met een looptijd van drie jaar.

Dringend actie nodig

Doel van de Borneocampagne is het tropisch regenwoud en de planten en dieren die daar in leven, zoals de orang-oetan, te behouden. Op dit moment zijn de bedreigingen als gevolg van houtkap, bosbranden en uitbreiding van oliepalmplantages zo groot dat een belangrijk deel van het woud in 2010 verloren zal zijn gegaan. Daarom is er dringend actie nodig. Omdat zowel de ASN Bank als het Wereld Natuur Fonds zich sterk maken voor een duurzame wereld, kunnen zij elkaar door een veelzijdige samenwerking versterken.

Inhoudelijke samenwerking

De ASN Bank zal de Borneocampagne op diverse manieren ondersteunen: met financiële middelen, met de inzet van hun marketing- en communicatiekanalen, en met specifieke kennis en advisering op het gebied van investeringen in duurzame hout- en palmolieproductie en duurzaam toerisme. Voor het Wereld Natuur Fonds betekent de samenwerking eveneens nieuwe kansen voor inhoudelijke samenwerking. Zo valt te denken aan het investeren in nieuwe, duurzame ondernemingen op Borneo. De mogelijkheden hiertoe zullen de komende tijd worden onderzocht.

Het duurzaam stimuleren van de wereldeconomie

“Juist dat laatste spreekt de ASN Bank in het bijzonder aan, want het duurzaam stimuleren van de wereldeconomie is al 45 jaar verankerd in de missie van onze bank.”, aldus Ewoud Goudswaard, algemeen directeur ASN Bank. ‘Wij zullen onze klanten via een speciale website attenderen op alle mogelijkheden om het Wereld Natuur Fonds in het algemeen en Borneo in het bijzonder te ondersteunen. Nieuwe klanten bieden wij de mogelijkheid om op onze kosten een steentje bij te dragen.”

Een inspirerende stap voor beide partners

Het Wereld Natuur Fonds ziet de samenwerking als een inspirerende stap. “De filosofie van de ASN Bank sluit perfect aan bij de onze. Samen met partners als de ASN Bank hopen we echt een verbetering voor Borneo en andere bedreigde gebieden te realiseren”, aldus Niek van Heijst, algemeen directeur. Het Wereld Natuur Fonds is een onafhankelijke organisatie, die wereldwijd werkt aan behoud en herstel van de natuur. Daarbij concentreert de organisatie zich op bedreigingen als ontbossing, klimaatverandering, overbevissing en verdroging. In Nederland heeft het Wereld Natuur Fonds 875.000 donateurs.

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. De ASN Bank is opgericht in 1960 en is met ruim 205.000 klantenactief op het gebied van beleggen, sparen en kredieten.

Share Button