Soliditree opent handelsplatform teakcontracten op internet

Bron
SolidTree

Soliditree stelt haar handelsplatform voor teakcontracten open voor particulieren en intermediairs.

Aanleiding daarvoor is de invoering van de Wet Financiële Dienstverlening en het Besluit Financiële Dienstverlening.
De stap is genomen in reactie op het Besluit Financiele Dienstverlening, dat een onderdeel van de WFD is.
De consultatie over dit besluit van de marktpartijen is afgelopen maandag van start gegaan.
Met de invoering van de WFD komen ook investeringen in teakcontracten als ‘beleggingsobjecten’ onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In de afgelopen 10 jaar hebben naar schatting 30.000
Nederlandse particulieren meer dan EUR 200 mln. geïnvesteerd in deze beleggingsobjecten. Tot nu toe bood
Soliditree haar dienstverlening uitsluitend aan ontwikkelaars en aanbieders van deze projecten aan.
Onder de naam Teaktrader.nl verwacht Soliditree het plaatsen en verhandelen van deze contracten nu ook
voor particulieren en intermediairs goedkoper en transparanter te maken.
Teakcontracten geven de investeerder het recht op de opbrengst van een deel van een teakplantage.
Gemiddeld kost een investering in een hectare plantage de investeerder circa EUR 30.000. De contracten
hebben vaak een looptijd van 20 jaar of langer. Tot op heden was het voor particulieren moeilijk om tussentijds
de investering weer van de hand te doen. Investeerders werden dan vaak geconfronteerd met ongunstige
verkoopprijzen.
‘We kregen signalen, dat de markt voor teakcontracten niet goed functioneerde’, aldus de heer H.J.M.G. Franke,
initiatiefnemer van het project. ‘Particulieren werden door callcenters onder druk gezet om goed renderende
contracten voortijdig of tegen een veel te lage prijs weer te verkopen. Consumenten hebben vaak geen idee van
de werkelijke waarde van deze beleggingsobjecten, of geloven niet dat de teakplantages aan het einde van de looptijd
daadwerkelijk opbrengsten gaan uitkeren. Het gaat om veel geld. Het gemiddelde teakcontract is EUR 14.000 waard,
en in sommige gevallen krijgen consumenten van verkopers te horen dat ze bij voortijdige liquidatie of tussentijdse
verkoop niets meer zullen terugkrijgen dan de eerste inleg, vaak zo’n EUR 3.000.’
Door teakcontracten nu via internet verhandelbaar te maken krijgen investeerders de mogelijkheid om een
hogere waarde voor hun contracten te realiseren.
Met haar besluit opent Soliditree ook het eerste elektronische handelsplatform in beleggingsobjecten.
Daarmee wordt vooruitgelopen op de Wet Financieel Toezicht (WFT), die in 2005 van kracht zal worden.
De nieuwe wetgeving opent de mogelijkheid om alternatieve markten voor effectentransacties te openen,
naast het bestaande monopolie van Euronext.

Share Button