VBDO start met stemadvies

Bron
VBDO

Met ingang van het aandeelhoudersvergaderingen seizoen 2005 start de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) met het geven van een duurzaam stemadvies aan haar leden. Het VBDO Stemadvies wordt gegeven voor het merendeel van de in AEX en AMX opgenomen ondernemingen. Voor 2005 beperkt het VBDO Stemadvies zich nog tot het agendapunt ‘goedkeuring jaarverslag?. Dat is vaak het belangrijkste agendapunt. Het volgend jaar wil de VBDO ook stemadvies gaan geven voor andere agendapunten.

Op basis van de duurzaamheidsinformatie die een onderneming geeft of toezeggingen die door een onderneming zijn gedaan, heeft de VBDO haar stemadviezen geformuleerd. VBDO-leden hechten veel waarde aan duurzaamheidsinformatie en zijn van mening dat bedrijven die deze informatie geven beter op hun risico´s en kansen kunnen worden beoordeeld.

Het stemadvies wordt gegeven voor alle ongeveer vijfenveertig ondernemingen die de VBDO actief volgt. Het is voor particulieren echter niet altijd even eenvoudig om bij al deze ondernemingen te gaan stemmen zonder de aandeelhoudersvergadering te bezoeken. Wel ziet de VBDO daar verbetering in komen door de inzet van internet. Zo heeft het Communicatiekanaal Aandeelhouders (www.communicatiekanaal.nl) aangekondigd om met ingang van 2005 het stemmen via internet mogelijk te maken voor de veertien bij haar aangesloten ondernemingen. Bij deze ondernemingen is het een stuk eenvoudiger voor particulieren om op afstand te stemmen. De VBDO zal haar leden via de elektronische nieuwsbrief tijdig op de hoogte brengen wanneer en hoe zij bij deze ondernemingen via het communicatiekanaal hun stem kunnen uitbrengen.

Ondernemingen die hoog scoren in de VBDO Transparantiebenchmark zullen van de VBDO een positief stemadvies krijgen. Over 2004 heeft Heineken het hoogste gescoord op de VBDO Transparantiebenchmark. De top vijf bestaat verder uit achtereenvolgens Nutreco, Philips, Shell en DSM.

Op dit moment kunnen de onderstaande ondernemingen rekenen op het volgende stemadvies.

Voorlopig VBDO Stemadvies 2005 over goedkeuring jaarverslag:

Voor
ABN Amro, Aegon, Air France-KLM, ASML, Corus, DSM, Fortis, Heineken, ING Groep, Koninklijke Olie, KPN, Nutreco, Océ, Philips, Unilever.

Onthouden
Ahold, Akzo Nobel, Buhrmann, CSM, P&O Nedlloyd, Numico, Reed Elsevier, TPG, Versatel, VNU, Vopak, Wolters Kluwer.

Tegen
ASMI, Bam Groep, Corio, Fugro, Getronics, IHC Caland, Logica, Hagemeyer, Heijmans, Hunter Douglas, Laurus, Van der Moolen, Randstad, Stork, Vedior, Wessanen.

Toelichting op VBDO stemadvies 2005 over goedkeuring van het jaarverslag.

Bij het formuleren van het VBDO stemadvies wordt de VBDO Transparantiebenchmark als uitgangspunt genomen. Deze benchmark meet in hoeverre ondernemingen duurzaamheids informatie geven die voldoet aan de richtlijnen van het GRI (www.globalreporting.org). De GRI-richtlijnen zijn opgesteld om tot wereldwijde eenduidige rapportage te komen op financieel, economisch, sociaal en milieu gebied. Ze zijn de meest uitgebreide internationaal erkende richtlijnen op het gebied van duurzaamheid.

Ondernemingen die op de VBDO Transparantiebenchmark hoger dan 35% scoren krijgen een positief stemadvies, tussen de 25 en 35% is het stemadvies onthouden, lager dan 25% is het stemadvies negatief. Ondernemingen die lager dan 25% scoren maar aan de VBDO de toezegging hebben gedaan binnen een jaar hoger te scoren krijgen eveneens een neutraal (onthouden) stemadvies.

Het VBDO stemadvies van 2 februari 2005 is een voorlopig stemadvies gebaseerd op de situatie in 2004. Mochten ondernemingen in de periode tot vlak voor de hun volgende aandeelhoudersvergadering verbetering laten zien dan kan het stemadvies voor die aandeelhoudersvergadering nog worden aangepast.

Het VBDO stemadvies 2005 over goedkeuring jaarverslag geldt alleen voor 2005. Daarin heeft de VBDO zaken als externe verificatie en tijdige publicatie (vóór de ava) nog niet zwaar mee laten wegen. In de toekomst zullen deze zaken in het stemadvies een grotere rol gaan spelen en zullen de benodigde scores naar boven worden aangepast.

Share Button