Groen beleggen nog te onbekend

Groen beleggen en sparen groeit wel, maar minder dan eigenlijk zou kunnen. Noch de voorlichting van financiële instellingen, noch die van de bedrijven die financiering krijgen, is optimaal.

Dat stelt L. Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen in het nieuwste nummer van het economenblad ESB. Het gaat om geld waarmee mens- en milieuvriendelijke activiteiten goedkoop kunnen worden gefinancierd. Het blijkt dat de helft van de beleggers niet op de hoogte is van de gunstige fiscale behandeling van groen geld. Eenvijfde van de mensen denkt dat duurzaam beleggen het rendement aantast. Er blijkt echter geen verschil tussen de opbrengst en het risico van „gewone” en van duurzame beleggingen.

Het fiscale voordeel van duurzame beleggingen loopt op tot 2,5 procent. Daardoor levert de inleg in groenfondsen zelfs meer op dan bij conventionele spaarvormen. Het risico is daarbij hetzelfde. De plannen van het huidige kabinet voor natuurontwikkeling kan een extra stimulans geven aan de vraag naar geld dat valt onder de regeling Groenprojecten van de overheid. Zo zal de omzetting van cultuurgrond naar natuur steeds minder voor rekening van de overheid moeten komen.

Het duurzaam sparen en beleggen neemt wel toe, maar het marktaandeel blijft bescheiden. Slechts 3 procent van de spaartegoeden en 2 procent van de inleg bij beleggingsfondsen vallen onder het begrip. Naar aantal zijn de huishoudens de belangrijkste aanbieders. Eind 2003 hadden 162.000 gezinnen 3,6 miljard euro aan dit soort geld uitstaan.

Share Button