Duurzaam sparen en beleggen groeit met 17% sterk door in 2004

Bron
VBDO

In 2004 heeft het volume van het door particulieren duurzaam gespaard- en belegd vermogen de grens van acht miljard euro ruim overschreden. Dit is een groei van zeventien procent ten opzichte van 2003. In vergelijking met de reguliere markt van sparen en beleggen, groeit duurzaam sparen en beleggen veel sterker: "gewoon" sparen en beleggen groeide in 2004 met zes procent.

Dit blijkt uit een jaarlijkse onderzoek van de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De VBDO vertegenwoordigt particuliere en institutionele duurzame beleggers. Namens haar leden stelt zij onder meer kritische vragen op de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen. Met steun van de Triodos Bank doet de VBDO jaarlijks een onderzoek naar de marktontwikkeling op het gebied van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

Transformatie reguliere beleggingsfondsen

Het duurzaam sparen groeide met 9,4 procent tot 5,8 miljard euro. Duurzaam beleggen groeide met 38 procent tot 2,5 miljard euro. Een belangrijke element in de groei van duurzaam beleggen is de toevoeging van drie grote fondsen van Fortis die per 2004 aan de criteria voldoen van de Dow Jones Sustainability Index. Zonder deze fondsen zou de groei echter nog altijd 18 procent zijn. VBDO-directeur Piet Sprengers vindt dit een belangrijke nieuwe ontwikkeling. ?Dit is een belangrijke stap naar het mainstream worden van duurzame beleggen. Ogenschijnlijk is het mogelijk én commercieel interessant om bestaande reguliere beleggingsfondsen aan te passen aan de eisen voor duurzaamheid?.

Geen teakfondsen opgenomen

De zogenaamde houtfondsen die beleggen in bijvoorbeeld teak zijn niet meegenomen in de VBDO-cijfers. Behalve dat de VBDO alleen fondsen wil meenemen die onder toezicht staan van AFM en DNB moet er ook sprake zijn van een best in class aanpak. Dat is bij deze houtfondsen niet het geval.

Marktconform rendement

Eind 2004 waren er 31 verschillende Nederlandse duurzame beleggingsfondsen verkrijgbaar. De vijftien duurzame fondsen die langer dan drie jaar bestaan hebben ook een Morningstar Rating. Daarvan zijn er vijf die gemiddeld en vier die bovengemiddeld scoren qua rendement over de afgelopen drie jaar.

Verder zijn er twee duurzame banken, de ASN Bank en de Triodos Bank, waarvan de balanstotalen worden gerekend als duurzame spaartegoeden samen met de drie groene spaarprodukten van andere banken. Van alle duurzame spaarprodukten en beleggingsfondsen zijn er twaalf die gebruik kunnen maken van een fiscale vrijstelling (elf in 2003). Dit zijn enerzijds groenfondsen, die investeren in natuur- en milieuprojecten, en anderzijds sociaal-ethische fondsen, die investeren in kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

In 2004 groeide het vermogen van deze fiscaal vrijgestelde produkten met veertien procent tot 4,25 miljard euro.

De 22 duurzame beleggingsfondsen zonder fiscale vrijstelling zijn gewone aandelen- en obligatiefondsen. Deze fondsen beleggen in ondernemingen die voorop lopen met hun sociaal- en milieubeleid ten opzichte van hun sectorgenoten. De omvang van deze duurzame beleggingsfondsen nam in 2004 toe met 56 procent tot 1,3 miljard euro. (Dit is inclusief de Fortis fondsen, anders 14%)

Tien jaar lang ononderbroken groei marktaandeel

Duurzaam sparen en beleggen heeft de afgelopen tien jaar ononderbroken marktaandeel veroverd op regulier sparen en beleggen. Het marktaandeel van duurzaam beleggen is in Nederland gestegen van 1,8 procent in 2003 tot tot 2,5 procent in 2004. Zeker in absolute termen is dit voor duurzaam beleggen een van de beste jaren geweest. Het marktaandeel van duurzaam sparen is in 2004 met 2,9 procent gelijk gebleven ten opzicht van 2003.

Piet Sprengers, directeur van de VBDO: ?Wat we hebben gemeten is de omvang van de duurzame spaar- en beleggingsmarkt voor particulieren. De belangstelling van institutionele beleggers als pensioenfondsen neemt echter ook nog steeds toe. We hebben sterk de indruk dat beide markten nog lang niet zijn uitgegroeid. Er is nog een groot potentieel aan particulieren en instellingen dat niet op de hoogte is van de goede rendementen van de duurzame spaar- en beleggingsproducten.?

Het onderzoeksrapport ‘Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2004’ is binnenkort gratis te downloaden op de website www.vbdo.nl.

Share Button