Moskowitz Prize (VS) voor onderzoek duurzaam beleggen naar Universiteit Maastricht

Een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Amerikaanse Moskowitz Prize voor het beste onderzoek op het gebied van sociaal verantwoord beleggen in de wacht gesleept. Uit hun onderzoek ‘The Economic Value of Corporate Eco-efficiency’ blijkt dat bedrijven die bovengemiddeld scoren op milieuverantwoord ondernemen, een hogere beurswaarde realiseren dan bedrijven die minder milieuverantwoord werken. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Haas School of Business aan de Universiteit van Berkeley (Californië) en het SIF (Social Investment Forum).

Managers die nog twijfelen over het milieuvriendelijker inrichten van productieprocessen, omdat er bijvoorbeeld grote investeringen mee gemoeid zijn, wordt met dit onderzoek een hart onder de riem gestoken. De afgelopen tien jaar discussieerden voor- en tegenstanders over het nut van investeren in eco-efficiency. Nu is voor het eerst grondig onderzocht hoe de beurs reageert op bedrijven die eco-efficiency hoog of juist laag op de agenda hebben staan.

Prof. Rob Bauer (hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit Maastricht) en prof. Kees Koedijk (hoogleraar Bedrijfskunde aan de Universiteit van Rotterdam en tevens hoogleraar aan de Universiteit Maastricht) voerden het onderzoek uit in samenwerking met de AIO’s drs. Jeroen Derwall en drs. Nadja Günster. Beiden zijn afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht bij Rob Bauer. De belangrijkste uitkomst: bij een beursnotering speelt niet alleen financiële informatie een rol, maar ook zogenaamde ‘extra-financiële informatie’, zoals eco-efficiency.

Dit onderzoek is volgens de jury van groot belang voor investeerders, managers en beleidsmakers. ‘Het helpt hen te begrijpen in welke mate milieuvriendelijke technieken en producten winstgevend kunnen zijn’, aldus de jury.

Rob Bauer en Kees Koedijk wonnen de Moskowitz Prize ook in 2002. Momenteel werken ze aan diverse onderzoeken naar vergelijkbare vraagstukken.

De Moskowitz Prize wordt jaarlijks uitgereikt door het ‘Centre for Responsible Business’, de business-school van Berkeley (Universiteit van Californië) in samenwerking met het Social Investment Forum, een associatie van beleggingsprofessionals op het gebied van duurzaam beleggen in de VS. De prijs is genoemd naar Milton Moskowitz, senior editor van de Business and Society Review en co-auteur van het boek "The 100 Best Companies to Work for in America".

Share Button