Oikocredit opnieuw grootste verstrekker van microkrediet

Over de eerste negen maanden van dit jaar verstrekte Oikocredit een recordbedrag van 31 miljoen euro aan financieringen aan de microkredietsector ten behoeve van armoedebestrijding. Hiermee kwam het totaal aan Oikocredit-financieringen aan deze sector op 91 miljoen euro bij 205 microkredietinstellingen (MFI’s) in 47 landen. Dat maakt Oikocredit opnieuw wereldwijd de grootste – met privaat geld gefinancierde – kredietgever van deze sector.

Bijna de helft van de Oikocredit-leningen aan MFI’s in 2005 werd uitgekeerd in lokale valuta, vooralsnog een zeldzaamheid binnen de wereld van de microfinanciering. Opvallend is ook dat Oikocredit wereldwijd vooroploopt op het gebied van financieringen aan rurale kredietcoöperaties en kleinschalige microbankjes die ondanks hun ontwikkelingsrelevantie vaak door andere financiers worden gemeden vanwege hun vermeende risicoprofiel.

Met de Oikocredit-leningen bereiken NGO’s, coöperatieve banken en andere MFI’s honderdduizenden economisch kansarme mensen die dankzij zeer kleine leningen zichzelf banen en een inkomen verschaffen. Daarmee draagt Oikocredit in belangrijke mate bij aan de zojuist door de Verenigde Naties herbevestigde Millenniumdoelstelling voor armoede en hongerbestrijding. De VN benoemen microkrediet specifiek als een van de krachtigste instrumenten om de doelstelling te behalen die beoogt – absolute armoede met 50% terug te dringen voor 2015.

Dat Oikocredit ten opzichte van dezelfde periode in 2004 bijna een verdubbeling van de microkredietportefeuille kon realiseren is ondermeer het gevolg van een internationale Microkrediet Campagne, waarmee Oikocredit het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van het Microkrediet 2005 kracht bijzette. Verschillende internationale conferenties, een aantal gerichte publicaties, een in samenwerking met partner ING Nederland ontwikkeld Microkredietspel, en een bijzondere dag voor de kerken in oktober zullen er naar verwachting toe leiden dat ook de doelstelling om meer mensen enthousiast te maken voor sociaal ethisch beleggen zal worden gehaald. Dit jaar wil Oikocredit 2005 nieuwe investeerders aantrekken, die via Oikocredit een eigen bijdrage willen leveren aan een eerlijker verdeling van welvaart in de wereld.

Share Button