Consument onderschat kracht van eigen geld

Tweederde van de Nederlanders weet niet wat hun bank met spaargeld doet. Het feit dat spaar- en beleggingsgeld wordt geïnvesteerd in bedrijven en industrieën die bedreigend zijn voor mens, dier en milieu wordt daarentegen wel verafschuwd. Meer dan tachtig procent van de Nederlanders rekent erop dat een bank het geld maatschappelijk verantwoord investeert, zo stelt de duurzame ASN Bank vandaag tijdens de zevende editie van de Dag van het Ethisch Beleggen.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ASN Bank de mening van de Nederlanders gepolst over de zin en onzin van het ethisch beleggen. Uit de spectaculaire groei (vijftigduizend nieuwe klanten in 2005) die de bank doormaakt, blijkt dat de groep ethische spaarders en beleggers blijft toenemen. Daarentegen is ethisch sparen en beleggen in Nederland (nog) geen gemeenschappelijk goed. Een groot deel van de Nederlanders beseft niet dat banken wel degelijk de keuze hebben om bedrijven en sectoren kritisch tegen het licht te houden voordat ze investeren. Het feit dat spaarders en beleggers ook invloed kunnen hebben op dit beleid dringt langzaam door.

Vertrouwen op goede moraal
De grootste duurzame bank van Nederland constateert dat consumenten volledig vertrouwen op hun (groot)banken. Jeroen Jansen, directeur ASN Bank: ‘Betrouwbaarheid en professionaliteit zijn kenmerken die Nederlanders van oudsher associëren met banken. Men rekent er op dat grootbanken en pensioenfondsen uit zichzelf dus ook maatschappelijk verantwoord investeren. Nederlanders vertrouwen op de goede moraal van financiële dienstverleners maar ondertussen hebben ze geen idee van wat daadwerkelijk met hun geld gebeurt.’

Heft in eigen hand
Een meerderheid (73%) van de Nederlanders vindt dat banken meer lef moeten hebben in het afwijzen van maatschappelijke misstanden. Maar hoe bereik je dat als consument?

Jansen: ‘Begin met het stellen van een enkele vraag. Stuur een mail of kaartje naar je bank of pensioenfonds en vraag op welke wijze het rendement wordt verdiend. Geef daarbij aan dat kinderarbeid, mensenrechten of milieuvervuiling uitgesloten moeten worden. Als dit gebeurt dan leidt het tot zo’n grote stroom kritische vragen dat iedere Nederlandse financiële dienstverlener haar eigen beleggingsbeleid wel onder de loep moét nemen.’

Beeld van windmolens en bossen te beperkt
Bij de ASN Bank kunnen spaarders en beleggers uitsluitend ethisch bankieren door de duurzame eisen die de bank heeft geformuleerd. Windenergie en bosbouw worden door het grootste deel van de Nederlanders nog steeds het meest geassocieerd met ethisch beleggen. De luchtvaart, auto-industrie en wapenhandel het minst. Jansen: ‘Het overheersende “groene” beeld bij ethisch beleggen begrijp ik wel maar het is absoluut niet meer volledig. Steeds meer bedrijven investeren in hun maatschappelijke strategie. Kijk bijvoorbeeld naar de veelbekritiseerde textielbranche. Op dit moment worden door de voorlopers uit deze sector belangrijke stappen gezet als het gaat om sociaal beleid. Denk daarbij aan het aansporen van hun toeleveranciers tot het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het verhogen van veiligheid, het verminderen van kinderarbeid en het recht op organiseren.’

Vooroordelen onderuitgehaald
Uit het onderzoek blijkt dat reeds één op de vijf Nederlanders bekend is met de term ethisch beleggen. En meer dan de helft van de ondervraagden haalt zelfs het oude vooroordeel dat ethisch beleggen minder oplevert dan traditioneel beleggen onderuit. Ruim zestig procent (62%) geeft namelijk aan dat zij overtuigd zijn dat ethisch beleggen minimaal evenveel oplevert. En de praktijk staaft deze overtuiging want de afgelopen 10 jaar is uit onderzoek gebleken dat ethisch beleggen gemiddeld genomen dezelfde rendementen oplevert als ‘traditioneel’ beleggen.

De ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 marktleider op het gebied van duurzaam beleggen, sparen en zakelijke kredieten. Op dit moment heeft de ASN Bank bijna 255.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van ruim 2,8 miljard euro.

Share Button