Koffiefonds helpt kleine boeren in ontwikkelingslanden aan kredieten

Deze week gaven de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Rabobank en Solidaridad de start voor een nieuw garantiefonds waardoor kleine en middelgrote boerenbedrijven in ontwikkelingslanden gemakkelijker betaalbare kredieten kunnen krijgen. Met dit Sustainable Agriculture Guarantee Fund worden kredietgaranties verstrekt aan lokale banken in Zuid Amerika, Afrika en Azië die daardoor duurzame kredieten kunnen verlenen aan boerencoöperaties. Deze kredieten worden gebruikt voor de productie en export van duurzame, gecertificeerde agrarische producten zoals koffie.

Het fonds staat garant voor kredieten van financiële partijen in ontwikkelingslanden. De lokale banken verkrijgen zo meer zekerheid, terwijl de agrarische ondernemers het voordeel hebben van betere kredietvoorwaarden. Het fonds heeft een startkapitaal van twee miljoen euro. Er wordt naar gestreefd het fonds met nieuwe partners over drie jaar uit te laten groeien tot 20 miljoen euro. De inkomen van circa 100.000 boerengezinnen die leven van de teelt van duurzame koffie, zal met dit initiatief worden verbeterd. Vorig jaar heeft minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) via een Call for Ideas, binnenlandse en buitenlandse bedrijven opgeroepen om met voorstellen te komen die aansluiten bij het duurzaam ontwikkelingsbeleid van het ministerie. Dit Agri Fund is inmiddels het elfde publiek private partnerschap.
De Rabobank Foundation is nauw betrokken bij het Agri Fund. ‘Al ruim 30 jaar verstrekken wij microkredieten aan mensen in ontwikkelingslanden die een klein bedrijfje willen opzetten, zoals bijvoorbeeld koffieboeren. Met behulp van dit nieuwe fonds kunnen we in samenwerking met Rabobank International deze kleine boeren blijven ondersteunen’, aldus Bart Jan Krouwel, directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Rabobank. Het Rabo Development Program richt Rabobank zich op de ontwikkeling van plattelandsbanken in ontwikkelingslanden. Op die manier wordt toegang tot financiële dienstverlening in ontwikkelingslanden vergroot.
De oecumenische ontwikkelingsorganisatie Solidaridad heeft met de keurmerken Max Havelaar en Utz Kapeh ruime ervaring bij het in de markt zetten van eerlijke producten en in het vergroten van markttoegang voor koffieproducenten. Steun door Solidaridad aan het Agri Fund in de vorm van kennisoverdracht en training sluit hier goed bij aan.

Share Button