Eerste groenverklaring voor duurzaam utiliteitsgebouw

Op 30 november 2005 is tijdens de Nationale Dubodag door staatssecretaris Pieter van Geel de eerste groenverklaring voor een utiliteitsgebouw uitgereikt aan de heer Bas Rüter, directeur van Triodos Vastgoedfonds. De verklaring betreft het nieuw gebouwde duurzame kantoorpand ‘Het Nieuwe Cambium’ in Wageningen. Een groenverklaring kan worden aangevraagd voor projecten gericht op de realisatie van zeer duurzame utiliteitsbouw. De verklaring is nodig om gebruik te maken van de fiscale groenregeling met aantrekkelijke groene financiering.

Duurzaam bouwen
Bij de overhandiging van de groenverklaring gaf Van Geel aan hoe belangrijk interesse vanuit de bancaire hoek voor duurzaam bouwen is om de financiering van dergelijke duurzame panden mogelijk te maken.
Na toetsing blijkt het pand van bijna 1000 m2 aan de ambitieuze duurzaamheidseisen van de groenregeling te voldoen. Zo is de energieprestatie van het pand 30% beter dan in het bouwbesluit wordt geëist. Daarnaast is uitsluitend duurzaam geproduceerd FSC hout toegepast. Ook aan de andere duurzaamheidseisen zoals waterbesparing voldoet het pand.
Duurzaam bouwen staat steeds meer in de belangstelling. Een groeiend aantal innovatieve projectontwikkelaars, aannemers en gebruikers heeft interesse voor dit onderwerp.

Gebouw ‘Het Nieuwe Cambium’ in Wageningen
Het duurzame kantoor ligt naast het Agro Business Park in Wageningen en heeft drie bouwlagen. Het pand is onlangs opgeleverd. Aannemer is Zegersbouw uit Ede en project ontwikkelaar is Alvesta uit Laren (NH). Architect is De Jong en Lafeber uit Bennekom.
Triodos Vastgoedfonds is in een laat stadium bij de realisatie van het gebouw betrokken geraakt. Naar aanleiding van de criteria voor duurzaam bouwen van zowel Triodos Vastgoedfonds als de groenregeling, is het bestek van het gebouw aangepast. Door extra energiemaatregelen als warmteterugwinning en verbetering van de isolatie werd de EPC van het gebouw op 70% van het Bouwbesluit gebracht. Er zijn HF armaturen toegepast, aanwezigheidsdetectie en waterbesparende toiletten. De aanpassingen van het bestek hebben plaatsgevonden na intensief overleg tussen aannemer, projectontwikkelaar, gebruiker, het vastgoedfonds en SenterNovem
De naam van het gebouw, Het Nieuwe Cambium, is zeer toepasselijk. Het cambium is namelijk het weefsel in een plant van waaruit de groei plaatsvindt. Een mooi symbool voor de start van nieuwe groei voor duurzaam bouwen in de utiliteitsbouw.

Triodos Vastgoedfonds
Als eerste beleggingsfonds in Nederland investeert Triodos Vastgoedfonds (opgericht in april 2004) uitsluitend in duurzame gebouwen. Het fonds is een initiatief van Triodos Bank en Bouwfonds Asset Management. Het fonds heeft een belegd vermogen van ruim EUR 20 miljoen en nu zeven duurzame panden in eigendom.

Regeling groenprojecten
Op initiatief van staatssecretaris van Geel is sinds 1 januari 2005 Groen beleggen ook opengesteld voor duurzame utiliteitsbouw. Daarnaast is de regeling van toepassing voor bijvoorbeeld duurzame energie, duurzame woningbouw en biologische landbouw.
De Regeling ‘groenprojecten’ is in het leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect op het milieu hebben, maar die vanwege een laag economisch rendement of hoog risico extra financiële steun kunnen gebruiken.
Spaarders en beleggers ontvangen een belastingvoordeel als ze hun geld beschikbaar maken voor dergelijke projecten. Daardoor kunnen de banken leningen tegen gunstige voorwaarden verstrekken aan ‘groene’ projecten. En het milieu vaart er wel bij.
Sinds de start van de regeling ‘Groen beleggen’ in 1995 is het aantal ‘groene’ spaarders en beleggers en het ingelegde vermogen ieder jaar gestegen. Eind 2004 hadden 188.000 spaarders en beleggers in totaal €4 miljard in de door de overheid erkende groenfondsen ingelegd. Met dit geld zijn zo’n 3.800 ‘groene’ projecten gefinancierd.
De regeling ‘Groen beleggen’ wordt samen met de Dienst Regelingen (ministerie LNV) door SenterNovem uitgevoerd.

Share Button