ABN Amro en HSBC scoren het best op duurzaamheid

ABN Amro en de Britse bank HSBC zijn wereldwijd de banken met het beste beleid ten aanzien van milieu en sociale kwesties. Dat is de conclusie van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de organisatie Banktrack. Onderzoekers van die organisaties hebben dat donderdag in Davos bekendgemaakt.

Projecten zoals het bouwen van stuwdammen, het aanleggen van plantages en het exploiteren van mijnen in ontwikkelingslanden liggen geregeld onder vuur van milieu- en mensenrechtenorganisaties. Zij richten hun pijlen de laatste jaren meer en meer op de financiers van die projecten, de grote banken.

De Britse tak van het WNF heeft de regels die banken bij het financieren van projecten hanteren, vergeleken met de standaarden in internationale verdragen, veelal normen van de Verenigde Naties. De scores zijn tot stand gekomen door een beoordeling op dertien terreinen, waaronder mensenrechten, werknemersrechten, klimaat en energie, regenwouden en duurzame landbouw en visserij.

Op een schaal van 0 tot 4 scoren de banken gemiddeld 0,52 punten. De beste twee banken (ABN Amro en HSBC) krijgen 1,31 punten. Rabobank staat op de vierde plaats met 1,15, ING zit nog net in de toptien met een score van 0,62. Daarna volgt een groot peleton, met onder andere Dexia en KBC, met scores van een half punt of lager. Fortis hoort niet bij de onderzochte financiële instellingen.

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat er onder banken wel een groeiend besef is van het belang van dit soort maatstaven, maar dat het in veel gevallen nog blijft bij mooie woorden en vage beloften. Bij de naspeuringen stuitten de onderzoekers bovendien op weinig openheid. Opgemerkt wordt dat de scores bijzonder laag zijn. ‘Als dit het Eurovisie Songfestival was, waren de artiesten stuk voor stuk uit hun lijden verlost door de stekker uit de geluidsinstallatie te trekken’, aldus een commentaar.

Enkele jaren geleden ondertekende een aantal grote banken de zogenoemde Equator Principles, een verzameling afspraken over de milieuaspecten en sociale aspecten van te financieren projecten. Deze normen zijn inmiddels achterhaald, aldus het rapport. Michelle Chan-Fishel van de Amerikaanse organisatie Friends of the Earth zei gisteren in Davos dat ‘banken die alleen de Equator Principles als norm hanteren, lager dan gemiddeld scoren’ in het onderzoek.

Volgens Johan Frijns van Banktrack, een netwerk van onderzoekers en actievoerders die de financiële wereld volgen, is er nog een aantal blinde vlekken wat betreft duurzaam beleid. ‘Slechts 8 van de 39 banken hebben een beleid ten aanzien van mensenrechten. Gezien het belang van het onderwerp is dat erg weinig’, aldus Frijns.

Share Button