SNS Asset Management zelfstandige tak

SNS Asset Management wordt een zelfstandig bedrijfsonderdeel van SNS REAAL onder directe aansturing van de Raad van Bestuur. Tot nu toe vielen de activiteiten op het gebied van vermogensbeheerder onder SNS Bank. SNS Asset Management heeft zich binnen SNS REAAL ontwikkeld tot het competence center op het gebied van institutionele beleggers en beleggingsproducten, waaronder duurzame beleggingsvormen.

Om deze rol optimaal tot uiting te laten komen, wordt SNS Asset Management nu als zelfstandig bedrijfsonderdeel direct onder SNS REAAL gepositioneerd. De strategie van SNS Asset Management komt daar het best tot zijn recht.

Directeur Hans Molenaar: ‘Vanuit deze nieuwe positie kunnen wij onze aandacht ten behoeve van de bedrijfsonderdelen SNS Bank en REAAL Verzekeringen goed verdelen en tevens invulling blijven geven aan de groeistrategie, die vooral is gericht op de institutionele en semi-institutionele markt’.

SNS Asset Management is binnen SNS REAAL belast met vermogensbeheer en heeft een groot aantal portefeuilles van institutionele beleggers, pensioenfondsen en maatschappelijke organisaties onder de hoede. Het vermogen onder beheer bedraagt ruim euro 14 mrd.

Op het gebied van duurzaam beleggen is SNS Asset Management een van de grootste partijen in Nederland. Uniek is dat in de beleggingsoplossingen de drie Ps van People, Planet en Profit zijn geintegreerd. De leiding over SNS Asset Management berust bij Hans Molenaar, Theo Brouwers, Frank van de Ven en Harry Hummels.

Binnen SNS REAAL zal SNS Asset Management per 1 juli a.s. als zelfstandig bedrijfsonderdeel gaan functioneren. Het juridisch formaliseren van de verzelfstandiging zal later in dit jaar plaatsvinden.

Share Button