Robeco ondertekent Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties

Bron
Robeco

Robeco heeft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. Hiermee onderstreept Robeco de visie dat milieu-, sociale en corporate governance onderwerpen van invloed zijn op de rendementen van een beleggingsportefeuille. PRI biedt een raamwerk om deze onderwerpen in traditionele beleggingsportefeuilles. De Principes geven tal van mogelijkheden om milieu-, sociale en corporate governance onderwerpen te betrekken bij beleggingsbeslissingen in traditionele beleggingsportefeuilles. Ook geven de Principes het kader aan waarbinnen invulling kan worden gegeven aan betrokken aandeelhouderschap

Door deze ondertekening laat Robeco zien dat het de Principes als leidraad neemt bij beleggingsbeslissingen Toepassing van de Principes leidt niet alleen tot betere financiële rendementen op de lange termijn maar sluit ook nauw aan bij de doelstellingen van institutionele beleggers en die van de samenleving in het algemeen.

George Möller, CEO van Robeco, zegt over de ondertekening van de Principes: "We gaan er van uit dat de integratie van duurzaamheid in traditioneel vermogensbeheer een steeds belangrijker onderwerp wordt. De Principes bieden een goed raamwerk om dit te doen."

Share Button