SNS Asset Management lanceert institutioneel fonds voor microkrediet

SNS Asset Management, onderdeel van SNS REAAL, heeft het initiatief genomen tot de lancering van een omvangrijk institutioneel investeringsfonds gericht op het verstrekken van vermogen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Grote institutionele beleggers

zijn uitgenodigd deel te nemen in het SNS Institutional Microfinance Fund, dat mikt op een omvang van € 100 miljoen. SNS Asset Management, dat optreedt als investeerder en consultant op het terrein van microfinanciering, zal in dit kader nauw samenwerken met het Amerikaanse Developing World Markets (DWM). Deze investment manager is een van de meest ervaren private partijen ter wereld op het gebied van het selecteren van goede microfinancieringsinstellingen. Tevens zal Triple Jump, onder meer manager van het ASN/Novib fonds, een deel van de selectie voor haar rekening nemen.
“De markt voor microfinanciering groeit enorm hard. In ontwikkelingslanden neemt de vraag ernaar zeer sterk toe en steeds meer institutionele beleggers zijn bereid hierin te investeren. Echter, anders dan voor particuliere beleggers waren de mogelijkheden voor institutionele beleggers om te beleggen in microfinanciering tot dusver vrijwel volledig afwezig. Dat komt door de omvang van de investeringen die institutionele beleggers wensen te doen. Het SNS Institutional Microfinance Fund biedt ze nu de mogelijkheid om doelgericht te investeren in microfinancieringsinstellingen met goede financiële vooruitzichten”, aldus Theo Brouwers, die als directeur van SNS Asset Management verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en lanceren van het fonds. “Daar komt bij dat het fonds uitdrukkelijk een maatschappelijk doel dient, door voor langere tijd geld te investeren in kleine ondernemingen aan de onderkant van opkomende economieën in Azië, Zuid- en Midden-Amerika en Oost-Europa. Het fonds past daarmee uitstekend in de filosofie van SNS REAAL, dat zich van oudsher inzet voor het vinden van een juiste balans tussen maatschappelijk ondernemen en financieel rendement.”

Kortlopende leningen van $ 100 tot $ 1500

Het fonds verstrekt geen leningen aan individuele ondernemers, maar leent geld uit aan – of investeert in het aandelenkapitaal van – microfinancieringsinstellingen. Op hun beurt verstrekken deze MFI’s leningen aan ondernemers, meestal met een omvang die ligt tussen de $ 100 en $ 1500 met een looptijd variërend van zes maanden tot een jaar. Met deze leningen kunnen kleine zelfstandigen een bedrijf starten of verder uitbouwen. Opmerkelijk is dat 90% van deze ondernemers vrouwen zijn, die met een lening niet alleen hun eigen omstandigheden verbeteren, maar ook die van hun gezinnen en families. Met een bedrag van in totaal € 100 miljoen wordt het leven van circa 4
miljoen mensen in ontwikkelingsgebieden in positieve zin beïnvloed. Het geld zal op verschillende manieren beschikbaar komen: in de vorm van leningen, maar ook als
aandelenparticipaties. Ook mengvormen, zoals converteerbare leningen of achtergestelde leningen met warrants, komen voor. De ondernemers ontvangen de financiering in lokale valuta en lopen daardoor geen koersrisico.

Het SNS Institutional Microfinance Fund wordt juridisch gestructureerd als een zogenaamd besloten fonds voor gemene rekening en sluit per 1 april 2007. De looptijd wordt zeven jaar met een optie tot verlenging met twee jaar. SNS Asset Management heeft al voor enkele tientallen miljoenen euro’s harde toezeggingen ontvangen. Bij grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, bestaat veel belangstelling voor het nieuwe fonds.

Grote behoefte aan kapitaal

De totale markt voor microkrediet wordt op dit moment geschat op $ 300 miljard, terwijl het huidige aanbod circa $ 15 miljard bedraagt. “Er is veel behoefte aan kapitaal. Het is voor institutionele beleggers echter moeilijk om het geld daar te plaatsen waar de behoeften zich voordoen en de kansen zich aandienen. Tegelijkertijd willen zij de zekerheid dat het om een verantwoorde investering gaat.
Het doel van het fonds is om beleggers een goed rendement te bieden dat in verhouding staat tot het risico dat zij lopen. DWM heeft wereldwijd veel ervaring met het verstrekken van leningen en andere financiële instrumenten aan microfinancieringsinstellingen. Door hun brede netwerk aan relaties en hun investment banking achtergrond zijn zij als geen ander in staat de juiste investeringsprojecten te selecteren”, aldus Brouwers.
SNS Asset Management is een vermogensbeheerder voor institutionele partijen en heeft een beheerd vermogen van € 16 miljard. Het heeft zich gespecialiseerd in duurzame beleggingen.

Share Button