Nieuw onderzoeksplatform voor duurzaam ondernemen & beleggen van start

Met de lancering van de website www.corporate-engagement.com vandaag, is onderzoeksplatform ECCE (European Centre for Corporate Engagement) formeel van start gegaan. ECCE wil zich ontwikkelen tot de internationale bron voor praktische en waardetoevoegende kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en beleggen. Voor de wetenschap, maar met name ook voor de financiële praktijk. ECCE opereert vanuit de gedachte dat financiële prikkels noodzakelijk zijn om de markt te overtuigen van het belang van duurzaam ondernemen en beleggen. Door middel van onderzoek wil ECCE voor (institutionele) beleggers de obstakels wegnemen voor het invoeren van een duurzame beleggingsstrategie. ECCE wil nadrukkelijk ook nieuwe instrumenten ontwikkelen.

De initiatiefnemers van ECCE zijn Prof. Dr. Kees Koedijk verbonden aan Erasmus Universiteit / Rotterdam School of Management, Prof. Dr. Rob Bauer afkomstig van Universiteit Maastricht en onderzoeker Drs. Jeroen Derwall. Na eerder al diverse internationale prijzen gewonnen te hebben, waaronder de prestigieuze Moskowitz Prize, kregen zij in 2005 een substantiële, driejarige beurs toegekend van het Zweedse MISTRA (Foundation for Strategic Environmental Research) om onderzoek te doen naar de rol van financiële markten in het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Hieruit is ECCE voortgekomen.

Partners

ECCE heeft een groot en continue uitbreidend internationaal netwerk aan zich weten te verbinden, zowel in de wetenschap, de politiek, de financiële markten als het bedrijfsleven.
Zo heeft ABP Vermogensbeheer als partner baat bij vernieuwende inzichten op het gebied van duurzaam beleggen. Het pensioenfonds geeft input voor research en werkt mee aan de vertaling van onderzoek naar concreet beleid. Roderick Munsters, CEO van ABP Vermogensbeheer merkt over het belang van ECCE OP: “Het onderzoek van ECCE stelt ons mede in staat om de integratie van duurzaamheid in ons reguliere beleggingsbeleid vorm te geven. Voor ons is het van groot belang dat we via ECCE directe toegang hebben tot kennis en instrumenten die inzicht bieden in de relatie tussen duurzaamheid en het rendement en risico van beleggingen.“ Naast ABP steunt Fortis Bank het initiatief ECCE met een leerstoel Sustainable Finance. Internationaal zijn o.a banden tot stand gekomen met Innovest Strategic Value Advisors, GovernanceMetrics International (GMI), Institutional Shareholder Services (ISS), en de Zweedse partners Mistra en de Umea School of Business.

Vernieuwend onderzoek en brede scope
ECCE’s onderzoeksaanpak is vernieuwend omdat de aandacht wordt gericht op het ontleden van extra-financiële informatie van ondernemingen. Extra-financiële informatie kan worden gekenmerkt als informatie die niet expliciet van financiële aard is, maar wel degelijk – direct of indirect – financiële consequenties heeft voor beleggers. Het betreft veelal bedrijfsspecifieke kenmerken op het gebied van milieubeleid, sociaal beleid in ruime zin en het bestuur een onderneming (in het Engels: Environmental, Social and Governance (ESG)). Met deze aanpak kan ECCE op een hoger detailniveau aantonen of er een verband bestaat tussen een bepaalde duurzame factor en financiële prestaties van ondernemingen. Op basis van haar nieuwe onderzoek en de verzamelde best practices van internationale duurzame bedrijven, gaat ECCE aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe en praktisch inzetbare instrumenten voor beleggers.

ECCE’s activiteiten zijn relevant voor een brede doelgroep van (Institutionele) beleggers, ondernemingen, financiële analisten en consultants, maar ook voor toezichthouders. In het onderzoek naar duurzame ‘X-factors’ wordt het gehele beleggingsspectrum betrokken, waaronder ook de private equity-, vastgoed-, en obligatiemarkten. ECCE is bij uitstek gericht op praktische inzetbaarheid van onderzoeksresultaten. Zowel onderzoek als te organiseren seminars en Europese en wereldwijde enquêtes moeten bijdragen aan een frisse en praktische dialoog over duurzaamheid. De website van ECCE is een veelomvattende bron voor het thema duurzaam ondernemen en beleggen en biedt een blik in recente internationale publicaties met betrekking tot dit thema, zowel van ECCE zelf als van anderen.

Share Button