De ASN Bank doet al 47 jaar wat pensioenfondsen zeggen niet te kunnen

Bron
ASN Bank

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenbedrijven die ondermeer clusterbommen en landmijnen produceren. Zo berichten verschillende media deze week. Daaruit blijkt dat veel pensioenfondsen slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden, de werkwijze en de rendementen van het duurzaam beleggen. Hiermee scheppen ze een fout beeld, namelijk dat een goed rendement en duurzaam beleggen niet samen gaan.

Het rendement wordt doorgaans aangevoerd als het centrale argument van de pensioenfondsen om af te zien van duurzaam beleggen. De ASN Bank bewijst dat dit argument geen hout snijdt. Het ASN Aandelenfonds belegt alleen in bedrijven met hoge prestaties op duurzaamheid, sluit de hele wapensector volledig uit en belegt niet in de olie- gas en kolenproductie en maakt dan nog steeds een zeer marktconform gemiddeld jaarrendement van 12,1% over de laatste drie jaar.

Volgend argument is het gebrek aan goede informatie

De pensioenfondsen geven aan dat het onmogelijk is om de duizenden ondernemingen waarin zij beleggen te toetsen op duurzaamheid.

Die informatie is echter gewoon te koop.
Als het de ASN Bank wel lukt om dit te doen voor honderden ondernemingen wereldwijd, dan moet een pensioenfonds dat ook kunnen.

Ook engagement gaat als argument ten onder
De pensioenfondsen gebruiken engagement als veilige werkwijze, door zich op te stellen als een actieve aandeelhouder. Zij zeggen dan wel in ‘foute’ ondernemingen te beleggen maar tegelijk die ondernemingen aan te zetten tot duurzamer gedrag. Pensioenfondsen gooien dit waardevolle instrument echter te grabbel door het een minimale invulling te geven. In verreweg de meeste gevallen wordt door de grote Nederlandse pensioenfondsen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen, tegen voorstellen die moeten leiden tot een duurzamere bedrijfsvoering gestemd. Zo heeft VBDO voor het tweede opeenvolgende jaar aangetoond.

Bewijs dat het wel kan
De sector duurzaam beleggen heeft wereldwijd al tientallen jaren ervaring. Ondernemingen met een slechte staat van dienst op duurzaamheid, worden uitgesloten en toch wordt er een marktconform rendement gemaakt. De ASN Bank heeft die keuze al 47 jaar geleden gemaakt. Een mooi rendement is welkom en kan, ook met duurzaam beleggen. Maar bovenal wil de ASN Bank beleggen in ondernemingen die onderdeel zijn van de oplossing en niet in ondernemingen die onderdeel zijn van het probleem. Dat geeft op termijn een beter rendement en een betere wereld, zonder clusterbommen.

De ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De ASN Bank is actief op het gebied van beleggen, sparen en zakelijke kredieten. De ruim 300.000 klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), post of telefoon. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL.

Share Button