Wapentuig

Ed Groot is bezorgd over de toenemende invloed van ‘allerlei actiegroepen en zogenoemde non- governmental organizations’ op het beleggingsbeleid (FD 20 maart).

Als Vereniging vertegenwoordigen wij ruim 4000 particuliere en 28 institutionele duurzame beleggers en zijn voortdurend in dialoog met alle AEX-genoteerde bedrijven, die graag gebruikmaken van onze expertise op het gebied van duurzaam beleggen. Daarbij zien we de wereld niet zwart-wit. Bedrijven zijn moeilijk in te delen in good guys/bad guys. Investeringen in de wapenindustrie hoeven niet slecht te zijn. Maar als we vinden dat landmijnen en clusterbommen de wereld uit moeten, dan is het onlogisch en hypocriet om te investeren in bedrijven die dergelijk wapentuig fabriceren. Belangrijker dan uitsluiting is het duurzame karakter van ‘gewone’ bedrijven. Wat wij van hen vragen is een duidelijk duurzaamheidsbeleid, waarbij oog is voor de dilemma’s die opgeroepen worden. Wij verwachten van pensioenfondsen en andere grote institutionele beleggers dat ze hun macht gebruiken om in dialoog te gaan met de bedrijven waarin ze investeren om ze zo te bewegen tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In zijn column ziet Ed Groot de begrippen ‘rendement’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ als tegengesteld. Voor ons is rendement meer dan geld, en wel de resultante van een goed financieel, sociaal en milieubeleid. De opbrengst is daarbij meestal groter dan de som van de delen. Een laag financieel rendement moet niet goedgepraat worden met ‘onduidelijke maatschappelijke baten’, zoals Ed Groot schrijft. Integendeel, deze duurzame doelstellingen zouden helder omschreven moeten worden en vormen een integraal deel van het rendement. Bedrijven moeten dan niet alleen helder uitleggen waarom hun financiële rendement achterblijft, maar ook een achterstand op milieu en sociaal gebied verklaren.

Als Ed Groot duurzaamheid niet belangrijk vindt, dan is er goed nieuws: hij heeft de keuze uit honderden pensioenfondsen die zich slechts richten op de door hem bepleite financiële doelstellingen. Dat is zijn persoonlijke keuze; de brede maatschappelijke onrust die is ontstaan door het onvrijwillig beleggen in niet-duurzame bedrijven toont aan dat de meeste mensen net zoals de VBDO een andere keuze zouden maken.

Giuseppe van der Helm, directeur Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, Culemborg

Share Button