FMO en Triodos bieden toegang tot energie aan rurale bevolking van Laos

Bron
FMO

FMO en Triodos hebben een lokale valuta lening van 2.5m USD (FMO’s Access to Energy Fund) en 1.5m USD (Triodos Renewable Energy for Development Fund) goedgekeurd. Ontvanger van deze lening is het particuliere bedrijf Sunlabob uit Laos, dat een scala aan oplossingen op het gebied van duurzame energie aanbiedt aan de rurale gebieden van Laos. Het merendeel van de 6 miljoen inwoners van dit uitgestrekte land is verspreid over rurale gebieden en valt daardoor buiten het bereik van het Laotiaanse elektriciteitsnetwerk.

Het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking in Laos is 370 USD. Voor deze duizenden arme (semi-)plattelandsbewoners moeten oplossingen op energievlak duurzaam en betaalbaar zijn. Sunlabob is de enige commerciële speler die zich richt op het bereiken van deze afgelegen gebieden. Ze hebben al 4500 huizen, kantoren en gemeenschappen voorzien van elektriciteit en verwachten dat dit cijfer zal oplopen tot bijna 60.000 in het jaar 2015. De producten van Sunlabob omvatten zonne-energie systemen, hybride hoogspanningsnetten voor dorpen, koelsystemen voor vaccins, belichting van scholen/gemeenschapscentra en waterpompsystemen voor irrigatie en drinkwater. Al deze producten worden ondersteund door een uniek servicenetwerk van speciaal getrainde franchise-houders, dorpscomités voor energie en technisch personeel.

Dit project is in meerdere opzichten uniek. Nadat Triodos Renewable Energy for Development Fund in de opstartfase in 2004 een kleine lening verstrekte aan Sunlabob, zijn FMO en Triodos nu de eerste buitenlandse financiële instellingen die een substantiële lening aanbieden aan een bedrijf met Laotiaanse aandeelhouders. FMO en Triodos zijn eveneens de eerste buitenlandse financiële instellingen die een lokale valuta lening aanbieden in Laos. Bovendien is het de eerste lening door FMO in Laos en de eerste FMO-lening vanuit het ‘Access to Energy Fund (AEF)’. Dit Fonds is in januari 2007 door FMO gelanceerd en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking). Het Fonds van 70m euro zal actief bijdragen aan het verbeteren van toegang tot betaalbare en duurzame energie voor de rurale armen in de wereld. Het voorzien van rurale bevolkingsgroepen van energie biedt velen van hen toegang tot een betere levensstandaard en geeft ze nieuwe mogelijkheden om inkomen te genereren.

Noot voor de redactie: Buiten het feit dat FMO en Triodos Sunlabob een lening bieden voor de uitbreiding van zijn huidige energieproducten, zullen zij dit bedrijf ook steunen bij het repareren en opwaarderen van bestaande waterkrachtcentrales die in de afgelopen jaren in verval zijn geraakt. Half april zal er een internationale openingsceremonie plaatsvinden voor de eerste opnieuw geïnstalleerde waterkrachtcentrale in ruraal Laos. Ambassadeurs van diverse regionale en Europese financiële instellingen en afgevaardigden van FMO en Triodos zullen hierbij aanwezig zijn.

Share Button