Pensioenfondsen beleggen voor miljarden in wapenindustrie

Ondanks alle recente commotie beleggen Nederlandse pensioenfondsen nog steeds miljarden euro’s in de wapenindustrie, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Campagne tegen Wapenhandel. Veel mensen zien daarmee ongewild hun pensioengeld geïnvesteerd in de productie van controversiële wapens en wapenleveranties aan conflictgebieden en mensenrechtenschenders. Van pogingen om het beleid van deze bedrijven aan te passen is nauwelijks iets te merken.

Enkele van de meest schokkende investeringen die het rapport boven tafel haalt zijn investeringen in bedrijven die:

– aan kernwapenprogramma’s meewerken, zoals Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, EADS, Thales en Honeywell;
– betrokken zijn bij de bouw van de gevangenis op Guantanamo Bay (Halliburton) of de ondervragingen die daar plaatsvinden (General Dynamics, L-3 Communications);
– bulldozers leveren die het Israëlische leger gebruikt voor de vernietiging van Palestijnse huizen en infrastructuur (Caterpillar);
– leveren aan landen in oorlog, spanningsgebieden en notoire mensenrechtenschenders (alle tien grootste wapenproducenten);
– verdacht worden met grootschalige corruptie bij wapenorders (BAE Systems, General Electric).

Van de onderzochte pensioenfondsen komen met name de bedrijfstakpensioenfondsen ABP en PME en de bedrijfspensioenfondsen van ING, Shell en AKZO Nobel naar voren als aandeelhouders van veel grote wapenfabrikanten. PGGM komt op het moment als beste uit de bus, maar bezit desondanks een groot pakket aandelen in ’s werelds grootste wapenfabrikant Boeing; ook heeft het een aandeel in landmijnenproducent Hanwha.

Veel pensioenfondsen hebben niet of nauwelijks beleid ten aanzien van beleggingen in de wapenindustrie. Slechts enkele fondsen geven aan in bepaalde bedrijven niet te investeren. Andere beperken zich tot vage algemene termen of geven ronduit toe dat slechts rendementsoverwegingen de keuze van beleggingen bepalen.
Een aantal pensioenfondsen zegt aandelen in dubieuze bedrijven niet direct af te willen stoten, omdat ze als aandeelhouder positieve invloed uit zouden kunnen oefenen op het beleid. In de praktijk blijkt echter dat in vrijwel alle gevallen op aandeelhoudersvergaderingen meegestemd wordt met het bestuur van het bedrijf en tégen een koers van meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Campagne tegen Wapenhandel vraagt pensioenfondsen een duidelijk en transparant beleggingsbeleid te voeren, waarbij beleggingen in wapenhandel uitgesloten worden. Daarbij kan een voorbeeld genomen worden aan het Noorse overheidspensioenfonds, dat inmiddels 16 bedrijven van beleggingen heeft uitgesloten, waaronder de tien grootste wapenproducenten ter wereld.

Share Button