Sterke groei duurzaam sparen en beleggen in Nederland met 20% tot 11 miljard euro

In 2006 heeft het volume van het door particulieren duurzaam gespaard- en belegd vermogen de grens van 11 miljard euro ruim overschreden. Dit is voor het tweede opvolgende jaar een sterke groei van 20%. Verwacht wordt dat het totaal duurzaam gespaard en belegde vermogen door particulieren in 2007 rond 15 miljard euro uit gaat komen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) met steun van Triodos Bank doet naar de marktontwikkeling van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

Duurzaam sparen nam in 2006 de grootste vlucht en groeide flink met 20,5% tot 8 miljard euro. De omvang van duurzaam beleggen groeide eveneens flink met 19% tot 3,3 miljard euro (dit is inclusief beleggingen in erkende groenfondsen en sociaal-ethische fondsen).

Ter vergelijking: regulier beleggen nam het afgelopen jaar met 5,6% toe en regulier sparen maar met 4,9%.

De groei van het duurzame sparen en beleggen is, naast autonome groei, voor een belangrijk deel te verklaren door een forse groei in het vermogen van duurzaam beheerde fondsen van reguliere banken. De twee duurzame banken in Nederland; ASN Bank en Triodos Bank laten al jarenlang een sterke groei in hun beheerde vermogen zien. VBDO signaleert dat, mede dankzij de toegenomen aandacht voor zaken als klimaatverandering, mensenrechten, kinderarbeid en milieuproblematiek, het belang van duurzaamheid bij consumenten echt is doorgedrongen. Volgens de VBDO horen daar ook steeds vaker duurzame financiële producten bij, een zaak waarvoor de VBDO zich inmiddels al ruim 11 jaar inzet.

Definitieve doorbraak
Voor 2007 verwacht de VBDO een definitieve doorbraak in de duurzame spaar- en beleggingsmarkt. Niet in de laatste plaats omdat verschillende fondsmanagers tijdens het onderzoek hebben aangegeven bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe duurzame financiële producten die dit jaar nog op de markt komen. Met een gelijk rendement ten opzichte van reguliere beleggingsproducten (volgens fondsmanagers en verschillende onderzoeken) ligt de markt open voor duurzame producten. Bovendien vragen steeds meer consumenten actief naar dit soort duurzame financiele producten.

De VBDO verwacht dan ook dat het totaal duurzaam gespaard en belegde vermogen in 2007voor het derde opeenvolgende jaar sterk zal stijgen. VBDO directeur Giuseppe van der Helm: "De maatschappelijke aandacht voor duurzaam sparen en beleggen is begin dit jaar enorm toegenomen. De discussies over de klimaatverandering en met name de rapportages van televisieprogramma Zembla over investeringen van pensioenfondsen, banken en goede doelen in wapens en de tabaksindustrie hebben duurzaam sparen en beleggen als serieuze sector op de kaart gezet. Wij verwachten dan ook dat over 2007 duurzaam sparen en beleggen zal doorbreken en groeien naar 15 miljard euro (35%)".

De sector duurzaam sparen en beleggen wint al jaren terrein op regulier sparen en beleggen. De marktomvang bedroeg in 2006 respectievelijk 3,6 en 2,8 procent van het totaal door particulieren belegde en gespaarde vermogen in Nederland (ten opzichte van 3,2 en 2,5 procent in 2005). Het jaar 2006 is daarmee sinds 1987 het negentiende opeenvolgende jaar dat duurzaam sparen en beleggen in Nederland marktaandeel wint.

Share Button