Reactie ASN Bank op artikel uit de De Pers

Bron
ASN Bank

In dagblad De Pers van vandaag staat een artikel met de kop ‘ASN niet zo ethisch’.

De negatieve teneur van het stuk wordt door ons betreurd. Beleggingen in een bedrijf dat mogelijk niet conform de criteria opereert maakt de ASN Bank nog niet onethisch.

In dit artikel wordt o.a. het Amerikaanse bedrijf Cisco Systems beschuldigd van medewerking aan de Chinese internetcensuur. Amnesty International geeft in dit artikel aan dat zij medio 2006 de ASN Bank hierover heeft geïnformeerd maar dat de ASN Bank daar tot op heden nog onvoldoende actie op heeft ondernomen. Graag geef ik hierop een nadere toelichting.

Onderzoek naar Cisco Systems in 2005
In november 2005 heeft KLD (een researchbureau gespecialiseerd in duurzaamheidonderzoek naar Amerikaanse bedrijven) een rapport uitgebracht over de betrokkenheid van Cisco bij o.a. internetcensuur in China. KLD schrijft daarover in haar rapport o.a. :” Cisco has been criticized by a number of human rights groups for its role in China’s Internet development and sale of products that have been used by the Chinese government for censorship and human rights violations.” De handhaving van Cisco in het beleggingsuniversum van de ASN Bank is vervolgens in januari 2006 besproken in de selectiecommissie die beslist over toelating, verwijdering of handhaving van bedrijven in het beleggingsuniversum van ASN Bank. Toen is geconstateerd dat Cisco met haar producten de Chinese overheid van dienst is bij controle op internetgebruik. Vastgesteld is echter dat deze producten hier niet specifiek voor ontwikkeld zijn. Deze kritiek is voor ASN geen aanleiding geweest om Cisco uit het universum te verwijderen.

In juni 2006 heeft Amnesty ons inderdaad gewezen op de twijfelachtige werkzaamheden van Cisco in China, maar deze informatie bracht geen nieuwe inzichten, die een nieuw onderzoek op dat moment zouden rechtvaardigen.

Aanscherping mensenrechtencriteria
In april 2007 heeft de ASN Bank het onderdeel mensenrechten in haar beleggingscriteria voor ondernemingen aangescherpt. Dit was voor de Bank meteen de aanleiding om een aantal bedrijven, waaronder Cisco, opnieuw tegen het licht te houden. Op dit moment wordt het onderzoek naar Cisco Systems en haar rol in relatie tot internetcensuur en mensenrechten schendingen afgerond en staat Cisco geagendeerd voor de vergadering van de selectiecommissie eind september.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat Cisco niet voldoet aan de criteria van de ASN Bank dan zal het bedrijf worden verwijderd uit het beleggingsuniversum.

ASN Bank hanteert strenge selectiecriteria voor haar beleggingen, deze publiceren wij op onze website. Daarvoor maken we gebruik van rapportages van verschillende bronnen. Dit is een zorgvuldig proces dat gemiddeld 2 á 3 maanden duurt. Jaarlijks onderzoekt de bank 100 á 200 bedrijven. Het kan altijd gebeuren dat een onderneming in onze portefeuille door nieuw beleid of nieuwe informatie wellicht niet meer aan onze criteria voldoet. Daarom houden we onze goedgekeurde beleggingen ook continue in de gaten en verrichten we veel gedegen onderzoek naar de duurzaamheid van onze beleggingen. Op deze wijze geven we al bijna 50 jaar inhoud aan het duurzame beleid van de ASN Bank.

Ewoud Goudswaard
Algemeen Directeur ASN Bank

Share Button