ASN Bank stapt uit Cisco om internetcensuur in China

Bron
ASN Bank

De ASN Bank heeft vandaag het Amerikaanse Cisco Systems verwijderd uit het beleggingsuniversum omdat het bedrijf zich niet verantwoordelijk voelt voor het feit dat o.a. de routers die zij leveren aan de Chinese overheid worden gebruikt voor internetcensuur en dus het schenden van mensenrechten.

Aanleiding
In april 2007 heeft de ASN Bank het onderdeel mensenrechten in haar beleggingscriteria voor ondernemingen aangescherpt. Dit was voor de bank meteen de aanleiding om Cisco opnieuw tegen het licht te houden. Naar aanleiding van rapportages van verschillende bronnen, waaronder die van Amnesty International, en het contact met Cisco Systems, heeft de selectiecommissie van de ASN Bank geconcludeerd dat Cisco niet meer voldoet aan de bijzondere beleggingscriteria van ASN.

Voor de ASN Bank is duidelijk dat bedrijven uit het Beleggingsuniversum niet altijd kunnen voorkomen dat klanten hun producten misbruiken. Echter, Cisco is door mensenrechtenorganisaties en door haar aandeelhouders diverse malen aangesproken op hun betrokkenheid bij internetcensuur in China. Ook ziet het bedrijf voor zichzelf geen rol binnen het initiatief Principles for Free Expression and Privacy, waar diverse NGO’s en ICT bedrijven zich bij hebben aangesloten. Het feit dat Cisco blijft weigeren meer verantwoordelijkheid te nemen voor de mensenrechten implicaties van hun investeringen in China, vormt voor de ASN Bank de doorslaggevende reden om de banden nu te verbreken.

Amnesty International directeur Eduard Nazarski is blij met dit initiatief van de ASN Bank: “Hiermee laat de bank zien dat ze concrete invulling geeft aan haar onlangs aangescherpte mensenrechtenbeleid,” zegt Nazarski. ”Ook Amnesty International ziet geen vooruitgang in de houding van Cisco. Nazarski: ‘Het bedrijf onderneemt geen serieuze stappen om zijn beleid te veranderen om te voorkomen dat de Cisco-technologie misbruikt wordt door regeringen om ongeoorloofde censuur toe te passen.”

Mensenrechten en de ASN Bank
De ASN Bank is de eerste bank die de internationale ontwerprichtlijnen volgens de UN Human Right Norms for Business’ van de Verenigde Naties (VN) als kapstok gebruikt om haar mensenrechtencriteria op papier te concretiseren. “De bescherming van mensenrechten door ondernemingen is altijd een heel belangrijk punt van beoordeling geweest. Vrijheid van meningsuiting is een eerste generatie burgerrecht en opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Internet zorgt voor een positieve bijdrage aan vrijheid van meningsuiting. Landen waaronder China en Birma doen deze positieve bijdrage teniet, zij zetten internet technologie juist in tegen hun burgers via het al dan niet legitimeren van online activiteiten en het censureren van democratische informatie waardoor ze de mensenrechten schenden” aldus ASN Bank directeur Jeroen Jansen. “Als bank roepen wij andere ondernemingen op ook mensenrechten te erkennen en schendingen te bestrijden.”

Share Button