Online Pensioenwijzer over investeringen in wapenindustrie

Zelf kijken of uw pensioenfonds belegt in de wapenindustrie. Dat kan vanaf vandaag op de website van de Campagne tegen Wapenhandel. Met de Geen geld voor geweld Pensioenwijzer kan iedereen met één muisklik een actueel overzicht vinden van investeringen van pensioenfondsen in de wapenindustrie. Van ruim twintig fondsen, waaronder de vijf grootste, is bovendien een beschrijving van hun beleggingsbeleid opgenomen. Bezoekers kunnen hun pensioenfonds mailen als ze niet tevreden zijn met het gevoerde beleid.

Uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel is gebleken dat vrijwel alle pensioenfondsen beleggen in de wapenindustrie. Er is sprake van massale beleggingen in bedrijven die wapens leveren aan conflictgebieden en mensenrechtenschenders en/of controversiële wapens produceren.

Wel zijn over het afgelopen jaar enkele positieve ontwikkelingen te noemen:

· een aantal pensioenfondsen hebben beleggingen in fabrikanten van clusterbommen en/of landmijnen afgestoten;
· twee pensioenfondsen (PGGM en PNO Media) hebben een ‘zwarte lijst’ van bedrijven gepubliceerd; in deze bedrijven wordt door hen niet belegd;
· het pensioenfonds van het FNV investeert niet langer in bedrijven die meer dan vijf procent van hun omzet uit militaire contracten halen;
· de openbaarheid van informatie over beleggingen en beleggingsbeleid is enigszins toegenomen.

De Campagne tegen Wapenhandel concludeert hieruit dat een ander beleggingsbeleid voor pensioenfondsen wel degelijk mogelijk is, zonder rendementsverlies.

De pensioenwijzer is te vinden op www.stopwapenhandel.org en is gebaseerd op (geactualiseerde) informatie uit het rapport Pensioengeld voor Oorlogsgeweld dat de Campagne tegen Wapenhandel in juli van dit jaar publiceerde.

Share Button