Liever milieubewust leven dan duurzaam beleggen

Minder dan een derde van alle Nederlandse beleggers belegt in duurzame bedrijven of beleggingsfondsen. De grootste bezwaren? De beleggers leven liever duurzaam dan dat ze hun geld steken in duurzame projecten en een groot aantal beleggers ziet duurzaam beleggen als een hype. Dit blijkt uit de resultaten van de Duurzaam Beleggen Enquête van Fortis Investments.

Het zijn vooral mannen die al enige ervaring hebben met duurzaam beleggen. Ook zijn het met name beleggers met hogere inkomens die hun geld in duurzame bedrijven en beleggingsfondsen steken. De reden om duurzaam te beleggen is vooral dat het volgens de beleggers om een markt gaat met een belangrijk groeipotentieel. Een andere belangrijke reden is dat de belegger zijn steentje wil bijdragen aan het milieu of duurzaam belegt uit een gevoel van sociale verantwoordelijkheid.

De keuze voor duurzame beleggingsfondsen wordt slechts in 8% van de gevallen gemaakt omdat een belegger op zoek is naar een manier om zijn portefeuille te spreiden. Snel rendement vergaren is maar in 4% van de gevallen de reden om in duurzame fondsen te stappen.

Over het algemeen worden de duurzame beleggingen gezien als slechts één van de onderdelen van de beleggingsportefeuille. De beleggers die al duurzame beleggingen hebben, zetten gemiddeld 20% tot 40% van hun portefeuille in voor deze beleggingen. Slechts 17% kiest ervoor meer dan 60% van zijn portefeuille te vullen met duurzame beleggingen.

Naast het feit dat ruim een derde van de ondervraagden het duurzaam beleggen slechts als een hype ziet, blijft bijna eenzelfde aantal beleggers verre van duurzame beleggingen omdat zij van mening zijn dat de criteria voor duurzaamheid niet voldoende duidelijk zijn. Een vijfde van de ondervraagden vindt de beleggingen te risicovol om in te investeren.

De ontbossing, verandering van het klimaat en watervervuiling worden volgens de ondervraagden vooral door de consument veroorzaakt. De industrie worden de laatste twee zaken ook aangerekend maar ontbossing een stuk minder. Volgens de ondervraagden is de industrie daarnaast verantwoordelijk voor het op een juiste wijze behandelen van afval. Ook aandacht voor kinderarbeid vinden ze meer op het bordje liggen van bedrijven.

Wat de consument zelf doet? Vooral oud papier inzamelen, afval scheiden en glas in de glasbak gooien voor hergebruik worden genoemd als belangrijke zaken die mensen zelf kunnen oppakken.

Het feit dat er recentelijk veel aandacht is voor het milieu, heeft de ondervraagden niet lamgeslagen. Ruim de helft vindt dat er te weinig aandacht is voor het milieu.

Enquête Duurzaam beleggen

* 28% heeft ervaring met duurzaam beleggen
* 31% belegt duurzaam vanwege het groeipotentieel van deze markt
* 37% belegt niet in duurzame fondsen omdat hij al duurzaam leeft
* 69% wijst de industrie als veroorzaker van de klimaatverandering aan

Share Button