Duurzame banken profiteren meest van publiciteit rondom duurzaamheid

In de periode 2006/2007 heeft het totaal door particulieren duurzaam gespaard en belegd vermogen een sterke groei doorgemaakt van 23%. Uitschieters zijn het niet fiscaal vrijgestelde duurzaam sparen en beleggen die met respectievelijk 31,6% en 39% een aanzienlijke groei doormaakten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de VBDO met ondersteuning van Triodos Bank dit najaar uitvoerde. Het is een aanvulling op het jaarlijkse onderzoek van de VBDO naar de naar de marktontwikkeling van duurzaam sparen en beleggen in Nederland. Dit maal zijn de halfjaarcijfers van 2006 en 2007 als uitgangspunt genomen en de vraag of de toegenomen belangstelling voor duurzaamheid in onder andere de media een impact heeft gehad op de markt van duurzaam sparen en beleggen.

Opmerkelijk is dat uit het onderzoek blijkt dat zowel het fiscaal vrijgestelde beleggen als het fiscaal vrijgestelde sparen qua groei achterblijven op conventionele (niet fiscaal aftrekbare) duurzame spaar- en beleggingsproducten. Zo is het conventionele duurzaam beleggen in de periode 2006/2007 met 39% naar 2 miljard euro gestegen. Van deze groei hebben zowel de grootbanken als de duurzame banken geprofiteerd. Het fiscaal vrijgestelde duurzaam belegde vermogen laat een lichte stijging zien van 5,5%, wat neerkomt op een omvang van 1,5 miljard euro.

Groeispurt duurzame spaarproducten

Bij duurzaam sparen zien we soortgelijke cijfers. Conventioneel duurzaam sparen groeide met 31,6% naar 3,9 miljard euro en laat daarmee de hoogste stijging zien in de tien jaar dat de VBDO dit onderzoek uitvoert. Deze groei is volledig terecht gekomen op spaarrekeningen bij Triodos Bank en ASN Bank. VBDO directeur Giuseppe van der Helm zegt daarover: "Deze groeispurt bevestigt dat de bewustwording van particulieren op het gebied van duurzaamheid groeit. Onder invloed van de publiciteit zoals de Zembla uitzendingen dit voorjaar en de documentaire van Al Gore, zijn zij op zoek gegaan naar een duurzaam spaarproduct. Zij komen tijdens die zoektocht automatisch uit bij de duurzame banken aangezien de Nederlandse grootbanken een dergelijke spaarrekening (nog) niet aanbieden."

De fiscaal vrijgestelde spaartegoeden maakten tenslotte een belangrijke groei door van 15,8% naar ruim 5 miljard euro. Deze groei is meer in lijn met de groei die het de afgelopen jaren liet zien.

Share Button