Geslaagde 9e Dag van het Ethisch Beleggen

De 9e Dag van het Ethisch Beleggen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam op 8 november jl. was weer zeer geslaagd. Deze dag wordt jaarlijkst georganiseerd door de ASB Bank. De dag was live te volgen via een webcast. Dit maakte het mogelijk dat velen die de dag niet fysiek konden bijwonen wegens een volle zaal, er toch getuige van konden zijn.

Onder het motto “Je bent wat je doet” stond dit jaar het doen en laten van elke genodigde centraal. Dus ook dat van ú. De wereld van morgen ligt in ieders handen. Dit duidelijke accent op de persoonlijke verantwoordelijkheid werd dit jaar uitgedragen door bijzondere sprekers, zoals:

Ervin László

László heeft zich van getalenteerd concertpianist ontwikkeld tot een eigenzinnige filosoof. Zijn “kosmische visie” maakte hem tot een welkome gastdocent op beroemde universiteiten als Yale en Princeton. De Sorbonne in Parijs verleende hem een eredoctoraat. László is oprichter van de Club van Boedapest en zet zich in deze hoedanigheid in voor een betere, duurzame wereld. Hij verwierf daarbij de steun van ereleden als Richard von Weizsäcker, Elie Wiesel, Michael Gorbatsjov, Desmond Tutu, Irene von Lippe en de Dalai Lama.

John Bird
John Bird is oprichter van The Big Issue ltd. Hij bedacht en realiseerde unieke projecten, waaronder De Straatkrant. Recentelijk stelde Bird zich officieel kandidaat voor het burgemeesterschap van Londen. Het is zijn overtuiging dat het verbreiden van kennis, arbeid en gezondheid belangrijker is dan louter liefdadigheid. Inspireren is zijn missie. Of het nu gaat om studenten, wereldleiders, ondernemers of gevangenen… zijn positieve boodschap raakt iedereen.

Share Button