Klimaatfonds wekt verkeerd beeld

Fondsen zeggen te investeren in duurzame bedrijven terwijl ze dat maar in beperkte mate doen.

Oppassen geblazen voor beleggers die willen investeren in duurzaamheid. Klimaatfondsen, waarvan er de laatste tijd veel op de markt verschijnen, wekken het beeld alleen te investeren in duurzame bedrijven maar doen dit veelal slechts in beperkte mate. In de gevallen dat er wel in duurzame bedrijven wordt geïnvesteerd, moet de belegger bovendien oppassen voor overgewaardeerde aandelen. Dat is de mening van Jeroen Vetter, directeur van SNS Fundcoach.

Vetter vindt dat de klimaatfondsen eigenlijk niet veel meer bieden dan een ‘heel mooi sausje’ om een breed publiek aan te spreken. ‘Ze beleggen dan bijvoorbeeld in Toyota omdat dat bedrijf naast vervuilende ook schone auto’s maakt. Als je zo redeneert, kun je altijd wel een reden vinden om te investeren.’

Pieter Furnée, de Nederlandse directeur van DWS Investments, geeft toe dat een ‘duurzaamheidsfonds’ iets anders is dan een ‘klimaatfonds’. Zijn Climate Change fonds belegt in bedrijven die profiteren van de verandering van het klimaat. Het Postbank Klimaatfonds volgt eenzelfde strategie. Daarmee kiezen de fondsen voor bedrijven die niet noodzakelijkerwijs ook duurzaam hoeven te zijn.

Furnée: ‘Naast bedrijven die zich bezighouden met alternatieve energie, kijken we ook naar bedrijven die de vervuiling opruimen en bedrijven die zich toeleggen op het wijzigen van infrastructuur zodat ondernemingen beter opgewassen zijn tegen de verandering van het klimaat.’

Dat betekent dat bijvoorbeeld ook geïnvesteerd wordt in Boskalis of Grontmij , omdat die bedrijven zich richten op dijkverzwaringen of verbeteringen van havens. ‘In principe maakt de duurzaamheid van het bedrijf zelf geen deel uit van de selectiecriteria, tenzij heel duidelijk is dat het bedrijf onverantwoord bezig is’, aldus Furnée.

Vetter van SNS Fundcoach vindt dat de nieuwe aanbieders met hun fondsen veel te veel inspelen op de emoties van de beleggers, zonder ze te wijzen op de risico’s. ‘De laatste tijd zie je ze plotseling denken: dat onderwerp doet het wel lekker. Ze bedenken dan een paar mooie kreten zoals klimaatverandering en richten een fonds op.’ Hij wijst op de reclame die de Postbank maakt voor het nieuwe Klimaatfonds. ‘Daarmee wordt gewoon op de emotie van de belegger gespeeld. Zo van: u wilt toch ook wel wat doen voor het milieu?’

Volgens Vetter lopen de echt duurzame bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, met name bedrijven in de wind- en zonne-energie, bovendien het risico dat ze overgewaardeerd worden. De afgelopen jaren is het vermogen dat in deze bedrijven is geïnvesteerd met dubbele cijfers gestegen. Hij wijst erop dat eerder dit jaar ook al een aantal hedgefondsen uit veel van deze aandelen zijn gestapt, omdat ze vonden dat de waarderingen aan de hoge kant begonnen te raken.

Volgens Furnée worden die risico’s echter juist weer beperkt door de portefeuille op te rekken. Omdat de vraag naar duurzame producten en diensten toeneemt, neemt het aantal bedrijven waar het fonds in kan beleggen toe. ‘Wij zien daarom nog genoeg mogelijkheden om het fonds te laten groeien zonder dat er sprake is van beleggen in overgewaardeerde bedrijven.’

Er zijn echter ook analisten die menen dat de hoge waarderingen voor zonne- en windenergiebedrijven gerechtvaardigd zijn, omdat ze vaak ook veel winst maken.

Desondanks zou de belegger beter op zijn hoede moeten zijn, aldus Vetter. ‘Als je het doet, doe het dan voor het geld en niet vanwege een nobel streven. Beleggers moeten zich goed realiseren dat dit geen spel is zonder risico’s.’

226’Als je het doet, doe het dan voor het geld en niet vanwege een nobel streven. Beleggers moeten zich goed realiseren dat dit geen spel is zonder risico’s’

‘Als je het doet, doe het dan voor het geld en niet vanwege een nobel streven. Beleggers moeten zich goed realiseren dat dit geen spel is zonder risico’s’

Share Button