ING Bank lanceert het unieke garantieproduct ING Liric® Duurzaam Top 50

Bron
ING bank

ING Bank lanceert het unieke garantieproduct ING Liric® Duurzaam Top 50. Met dit product biedt ING Bank duurzaam beleggen gecombineerd met 100% garantie en kans op een aantrekkelijk rendement. De ING Liric® Duurzaam Top 50 richt zich op die vijftig ondernemingen wereldwijd die duurzaam opereren en de beste rendementskansen hebben.

“ING Liric® Duurzaam Top 50 is een waardevolle aanvulling binnen de beleggingsportefeuille, want iedereen kan nu gemakkelijk met waarden en normen beleggen,” vertelt Jaap van den Ende, Manager Duurzaam Beleggen bij ING Bank. “Beleggen en duurzaam ondernemen gaan met ING Liric® Duurzaam Top 50 hand in hand. Niet ten koste van de resultaten overigens, wat wel vaak wordt gedacht. Wij zijn van mening dat de rendementen van duurzaam beleggen gelijk tot licht hoger kunnen zijn.”

ING’s duurzame selectie
De experts van ING Bank selecteren ondernemingen op duurzame prestaties. Sinds 1999 is ING actief in deze specifieke markt. Met de opgebouwde expertise worden bedrijven geselecteerd aan de hand van duurzame thema’s. In ING’s duurzame selectie zitten meer dan 400 ondernemingen. ING Bank maakt hierbij gebruik van de Niet Financiële Indicator (NFI). De NFI is een indicator die, op basis van beschikbare informatie, een oordeel tracht te geven over de wijze waarop een onderneming haar beleid op sociaal, maatschappelijk en milieugebied invult. De indicator geeft weer of een onderneming meetbare doelen formuleert, actief probeert deze doelen te bereiken en de resultaten hiervan meet.

HOLT™ strategie
Op ING’s duurzame selectie van zo’n 400 aandelen wordt gekoppeld aan de Holt strategie, een succesvolle aandelenselectiemethode van Credit Suisse. Door Credit Suisse worden uit de ING selectie de vijftig aandelen met de beste vooruitzichten gekozen. Hierbij wordt gekeken naar de bedrijfsprestaties, de waardering van de aandelen en de mate waarin de aandelen profiteren van een positieve beurs.
In januari 2007 introduceerde ING Bank de HOLT™ –selectiemethode al met de ING Liric® Top 60.

100% garantie
Beleggen kent een hoop onzekerheden. Zeker met de huidige marktontwikkelingen. Dit vraagt volgens ING Bank om een garantieproduct. ING Liric® Duurzaam Top 50 biedt 100% garantie op de inleg aan het einde van de looptijd van acht jaar.

Populariteit duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen wordt steeds populairder. ING Bank ziet een duidelijke toename in duurzaam beleggen. “In 2007 zagen we een groei van 15% tot 20%. Een flink aantal particulieren, stichtingen en verenigingen is actief hun portefeuille aan het verduurzamen,” vertelt Van den Ende. “Onze klanten ontdekken steeds vaker dat je al met een paar criteria duurzaam kan beleggen. Duurzaamheid komt ook in kleine stapjes.”
ING Bank werkt al jarenlang met de portefeuillescan. Klanten kunnen hierdoor eenvoudig inzicht krijgen in de ‘duurzaamheid’ van de beleggingsportefeuille of en maatschappelijke prestaties van een onderneming waarin belegd wordt. Deze scan is een handig instrument waarmee ING Bank klanten gemakkelijk de portefeuille ‘duurzamer’ kunnen maken.

Share Button