Meer openheid over omstreden beleggingen

Bron
De Pers

Heeft uw bank u verteld dat uw spaargeld wordt belegd in olie, wapenfabrikanten en schadelijke mijnbouw? Waarschijnlijk niet, omdat uw bank daarover zijn mond houdt.

Als het aan ontwikkelingsorganisatie Oxfam/Novib ligt, komt daar verandering in. Vanaf begin 2009 moeten consumenten op internet het beleid van de acht tot tien grootste Nederlandse banken kunnen vergelijken op een aantal belangrijke maatschappelijke onderwerpen. ‘Met een paar andere maatschappelijke organisaties gaan we een zogenoemde benchmark creëren, zodat consumenten kunnen achterhalen of hun bank met hun geld in kinderarbeid, wapenhandel, gaswinning of schadelijke mijnbouwprojecten belegt’, zegt Peter Ras, lobbyist bij Oxfam/ Novib.
Lees het volledige artikel via de link.

Share Button